Aktuális

Kérünk, látogasd meg Facebook oldalunkat is!

Biatorbágy választási körzetei 2024

Sajnos máig nem készült el az újrarajzolt helyi választási körzetek áttekinthető térképe, továbbra is csak egy utcanévsorból tájékozódhat az, akit érdekel, melyik választókörzethez tartozik. Ezért mi most elkészítettük az idei választásokra készülve ezt a térképet interaktív formában is, itt tájékozódhattok egyszerűen az új körzetekről.

Biatorbágyért!

Tekintsd meg egyesületünk helyi választásokra készült videóját!

Kulturális élet Biatorbágyon

Egy olyan közösséget szeretnénk itt Biatorbágyon, ahol a nyitottság és a közös célok – például a város kihívásaira adott válaszok közös keresése – fontosabbak a vélt vagy valós elválasztóvonalaknál. Ezeket többek között új kommunikációs platformok, közösségi programok és tájékoztatási kampányok segítségével szeretnénk áthidalni.

„Régi és Új”: harmonikus városfejlesztési terv, valódi összehangolás és integráció

Városunk számos törésvonal mentén tagolt: együtt él benne biai és torbágyi; őslakos és újonnan ideköltöző, belterületi és külterületi… Ezek a csoportok sokszor különböző érdekekkel, elgondolásokkal vagy vágyakkal rendelkeznek, amelyek bizonyos esetekben szembefordítják egymással a helyieket. Mi abban hiszünk, hogy érdemes egymást minél jobban megismernünk és megértenünk, és ez alapján keresnünk városunk fejlődése szempontjából a legjobb megoldásokat. Ehhez szükségünk van párbeszédre: többek között jó találkozási pontokra, jó fórumokra – és arra, hogy tisztában legyünk azokkal az értékekkel, amelyek összekötnek bennünket. Ez jelentheti a közös megoldások, a harmonikus együttélés alapjait.

A lakosság független tájékoztatása

2010-ben született döntés a városi média megalakításáról. Ennek első lépése és azóta is zászlóshajója a Biatorbágyi Körkép újság volt, amit még az önkormányzaton belül állítottak elő és már a kezdetekkor is a célja a gondolkodásmód és a szemlélet formálása volt, háttérbe helyezve a korrekt és független tájékoztatást.

Miért nem baj, ha nem a Fidesz nyer? Kormánypárti, vagy független városvezetést?

Meggyőződésünk szerint az országos pártpolitikától mentes, kizárólag a helyi kérdésekben állást foglaló, és ezekért dolgozni, alkotni hivatott közösség a legalkalmasabb egy város vezetésére, ezért mi is ilyenképpen határozzuk meg magunkat. Sok kérdésben nem értünk egyet a jelenlegi városvezetéssel, és szerintünk Biatorbágy fejlődése rossz irányba halad, ezért indítunk polgármester- és önkormányzati képviselőjelölteket a jelenleg regnáló városvezetés módszerét és stílusát folytatni szándékozókkal szemben.

Környezet és természetvédelem Biatorbágyon

Nyilván, érintetlen nem maradhat a hely, ahová az ember betette a lábát, s úgy döntött, le is telepszik. Ez nem is lenne gond, hisz a természetnek, környezetnek az ember is szerves része. Sajnos, általában különvalónak tekintjük magunkat, s nem együtt élve, jól használva, hanem leginkább kihasználva alakítjuk a tájat, és próbáljuk „uralni” a számunkra nem kívánatosnak tűnő környezeti elemeket, vagy csak simán „semmibe venni” őket.

Az én Biatorbágyom: beszélgetés Batka Majával

Szeretném, ha elérnénk, hogy Biatorbágy egy „élő kisváros” legyen. Ne csak aludni járjunk haza, legyen lehetősége minden korosztálynak a kikapcsolódásra, sportolásra, fejlődésre, szórakozásra. A fiatalok szabadidejének célzott eltöltése nagy kihívás. Ennek hiányában rövid időn belül több száz középiskolás fog céltalanul bolyongani a város utcáin. Ehhez a közösségi terek számát növelni kell, a minőségre energiát és pénzt kell áldozni. Fontosnak tartom, hogy minél több mindent tudjunk helyben elintézni: vásárlás, szolgáltatások, egészségügy, hivatali ügyintézés. 

Patakparti piknik

Patakparti bográcsolás és piknik, ahol találkozhatsz a Biatorbágyért egyesület jelöltjeivel

Skate-park csendesebben

A park bővítése óta egyre fokozódik az elégedetlenség, mert az Önkormányzat által eddig kipróbált zajzártalom csökkentő módszerek nem tették elviselhetőbbé a pálya körül élők életét. A pálya amúgy fantasztikus lehetőség a mozgásra, a modern eszközök, a jó levegő, különleges élményt nyújtanak!

Biatorbágy egészségügyi ellátásának helyzete és jövőbeli fejlesztési lehetőségei

Az egészségügyi ellátás jelenlegi helyzete Biatorbágyon összetett. Számos változás nemzeti szintű reformokat és intézkedéseket igényel, ugyanakkor azt gondoljuk, bizonyos helyi szinten is jelentkező problémákra adhatna a városvezetés a jelenleginél hathatósabb válaszokat. Célunk jelen írásunkkal – amelynek összeállításához egészségügyi szakemberekkel konzultáltunk – az, hogy összefoglaljuk ennek főbb pontjait, kiemelve a hibákat, hiányosságokat, és javaslatokat tegyünk a jövőbeli optimalizálásra. 

Kosárlabda-csarnok

A Sándor-Metternich-kastély műemlék épületegyüttes bővítménye A kastély és a hozzátartozó templom Biatorbágy legnagyobb műemlék épületegyüttese.
(Részletes építészettörténeti kutatás itt olvasható) A biai városközpont meghatározó városépítészeti, identitásképző eleme, hiszen biaiak, biatorbágyiak generációi jártak / járnak ide iskolába, illetve templomba, tehát kötődnek a környékhez, az épületegyütteshez.

Városi vagyongazdálkodás

Alkony

Biatorbágy városa az egyik legtehetősebb a Budapesti agglomerációban található települések közül. Bevételeiből összesen éves szinten körülbelül 18,5 milliárd forint (2024-ben pontosan 18 480 853 015) elköltéséről dönt. Ezt azonban véleményünk szerint nem megfelelően teszi: koncepcionalitása, hatékonysága, átláthatósága mind megkérdőjelezhető.

Tótpál Judit

Tótpál Judit

Biatorbágyon nőttem fel, ma is itt élek a családommal, itt élnek a rokonaim, itt éltek és dolgoztak, alkottak az őseim. Nagyon szeretem ezt a várost! A hely története, ami az utcák vonalvezetéséből, az épületek részleteiből kiolvasható, és az egykor itt élők élettörténetei finoman összesimulnak. Szeretem ezeket az összefüggéseket másoknak is megmutatni, mert meggyőződésem, hogy ez a tudás is segíti elmélyíteni az idetartozás, összetartozás érzését.

Mosdókat a biatorbágyi játszóterekre!

Életszerű, hogy egy-egy gyerek félóránál hosszabb időt, de akár órákat tölt el a játszótereken, és ez teljesen rendben is van, hiszen ezeket a helyeket erre is tervezték: hogy a gyerekek jó hangulatban töltsenek ott időt, jól érezzék magukat az ottani játékokkal és kis társaikkal. Ha viszont egy kisgyerek hosszabban időzik egy helyen, idővel óhatatlanul elhangzik az „Anya/Apa, pisilni kell”, vagy még durvább felkiáltás, ami után nincs sok ideje a szülőnek, hogy megfelelő helyet találjon az ügylet lebonyolítására. 

A Füzes-patak szennyezése

A hétköznapokon kis vízhozamú patak számára komoly terhelést jelent a pátyi szennyvíztisztító által kibocsátott víz befogadása. A tisztító működésére évek óta érkezik panasz. Több hiteles mérés is igazolja, hogy az elfogadhatónál jelentősen több szennyező anyag került a Füzes-patakba a Pátyi szennyvíztisztítóból. A patak szennyezését legtöbbször különleges egyszeri vészhelyzeti működéssel indokolta az üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi kft. 

Az én Biatorbágyom: beszélgetés Lóth Gyulával

Tíz évnyi helyi politikai szereplés után nem indulok újra a választásokon, 2024 elején kiléptem a Szövetség Biatorbágyért Egyesületből (SZBE), mert nem tudtam azonosulni a lehetséges irányokkal, amit az elnökség megfogalmazott. Szeretnék kicsit a családomra és a magánéletemre koncentrálni, azonban fontos számomra, hogy a lehetőségeimhez képest a helyi ügyekben is részt vállaljak. Továbbra is hiszek abban, hogy a helyi ügyekben nincs helye az országos párt politikának. A Biatorbágyért Egyesület tagjai kizárólag a város érdekeit tartják szem előtt, személyük számomra garancia arra, hogy ez a jövőben is így marad.

A városi ingatlanok helyzete

Máv ház

Biatorbágy több milliárd forintos ingatlanvagyonnal, rengeteg városi tulajdonú épülettel és telekkel rendelkezik, miközben számos fontos városi szolgáltatásnak – például a helyi zeneiskolának, az önkéntes tűzoltóállomásnak vagy épp egy okmányirodának – nincs önálló épülete. Biatorbágyon ma egyszerűen nem működik ésszerű és koncepciózus ingatlangazdálkodás, a városunk a lehető legrosszabb gazda. Aki az igényeket és a lehetőségeket nem párosítja megfelelően, a folyamatos állagmegóvásra és felújításra és a gazdaságos működtetésre áldoz kellő mértékben, csak hagyja folyamatosan leromlani ingatlanait. Ez nem mehet így tovább!

Az én Biatorbágyom: beszélgetés Ulicza Mátéval

Szeretném, ha minden döntést megelőzhetne egy kidolgozott előkészítés a város életében, amelynek szélesebb körű ismertetése során egyetértésben fejlődhetne városunk. Sok esetben a történések után megy a város, és nem pedig az előre megtervezett úton. Ezen kívül szeretnék azon dolgozni, hogy több életet, vidámságot, sportot hozhassunk az itt lakók életébe!

Egy bizottsági ülés margójára

A közel 300M Ft-os munka ajánlattételére a meghívásos pályáztatás során – véleményünk szerint – többségében a munka elvégzésére alkalmatlan, néhány tízmilliós árbevételű, 1-2 munkavállalói létszámmal rendelkező cégeket kér fel a jelenlegi városvezetés. Másik kifogásunk az előterjesztéshez csatolt műszaki leírás felületessége. A homályosan, nem megfelelő tervezés alapján megfogalmazott pályáztatás csak rossz ajánlatokat, vagy az ajánlattevők kérdései miatt elhúzódó pályáztatást eredményez. Sajnos erre volt példa a legutóbbi Forrás utcai pályázat, ahol nagyjából 170 kérdést tettek fel a pályázó cégek, ami miatt a pályázat lezárása több mint három hónappal elcsúszva, szintén a 2024.03.11-i testületi ülésen került sor.

Március 15 – A remény ünnepe

Március 15-én nem „csak” egy napot ünneplünk, hanem egy korszakot, egy folyamatot, ami átvezette Magyarországot a feudalizmus elmaradottságából egy polgári, független, a kor országai között is igazán haladónak tekinthető alkotmányos monarchiává.  Március 15-én ünnepeljük a reformkor nagyjait, Széchenyit, Kölcseyt, Wesselényit, Kossuthot, Batthyányit, ünnepeljük az utolsó rendi országgyűlés reformokat követelő képviselőit, a pesti ifjakat, az első felelős magyar kormány megalakulását.

Az én Biatorbágyom: Beszélgetés Loszman Leventével

Amióta az egyesülethez csatlakoztam sokkal nagyobbnak látom azt a gödröt, amibe a városunk került. Rengeteg hiteles információt és problémát beszélünk meg a heti gyűléseken, sokkal többet, mint azt gondoltam volna. Ezeken a megbeszéléseken törekszünk minden eshetőséget figyelembe véve, megoldást találni ezekre a problémákra. A cél egy élhető kisváros kialakítása, amiben jó élni! 

Az én Biatorbágyom: Beszélgetés Herhalt-Nagy Róberttel

Herhalt-Nagy Róbert

Szeretem az átláthatóságot, ha a döntéseket megalapozott szakmai munka készíti elő, ha az a közösséget szolgálja, nem pedig egyének érdekeit, gyarapodását. Úgy vélem, jelenleg ennek az ellenkezője jellemzi a város vezetésének munkáját. Koncepciótlanság, kapkodás, tervek állandó áttervezése, rövidtávú gondolkodás, szakmaiatlanság. Ezeken szeretnék változtatni.

Párbeszéd a közlekedésről – Második nyitott eseményünkön Biatorbágy fontos problémája volt a középpontban

Csúcsforgalom Bián

Elkerülőút? Gyorsvasút? Sűrűbben közlekedő Viabusz? Külön iskolabusz? Helyi bérrollerhálózat? A város gerincén átfutó BuBa? Új kerékpárutak? Lámpás kereszteződések? Forgalomlassító virágládák? Városon belüli sebességmérés? A Biatorbágyért Egyesület ezzel a felütéssel várt minden, a város fejlődéséért érdeklődő helyi polgárt legutóbbi közéleti vitaestjére, február 20-án a Serházba, ahol a helyi közlekedés fejlesztési lehetőségeit vizsgáltuk meg egy kötetlenebb beszélgetés keretében.

Néhány lépés Biatorbágyért – A Katalin-hegyi kálvária

Csapatunk szemeteszsákokkal, metszőollókkal felszerelkezve járta be az erdőben rejtőzködő, közel 200 éves kálváriát február 24-én délután, hogy még húsvét előtt tegyünk valamit ezért a különleges helyért. A hosszú erdei tisztás szélén sorakozó stációk között ágkupacok és egy frissen leakasztott csillár fogadott minket. 

Helyi kerékpározás

A „hivatásforgalmi” kerékpározás nagyon komolyan hangzik, de erre lenne a legnagyobb szükség a városunkban és ez jár leginkább gyerekcipőben. Ez a nem túl kedves elnevezés a gyakorlatban a mindennapos városi használatot jelenti, azaz városon belül elmenni munkahelyre, állomásra, oktatási intézményekbe, boltba, piacra, stb.

Bubát a patakpartra

Egy turisztikai kerékpárút (amilyen a BuBa) soha nem a városi kerékpárhálózat kiváltására épül, bár hasznos eleme lehet megfelelő átkötésekkel, de nem pótolhatja azt. Ahogyan az országúti kerékpáros versenyzőknek sem nyújt megoldást egy városi kerékpárút, lévén ők sokkal gyorsabban haladnak, mint egy átlagos turista. Fontos, hogy ezeket ne keverjük össze, és ne higgyük azt, hogy varázscsapásra minden megoldódik egy ilyen fejlesztéssel.

Néhány lépés Biatorbágyért

Kálvária

A Katalin-hegyi kálvária 197 éve várja a csendes feltöltődésre vágyókat. Tarts velünk február 24-én szombaton délután 14,30-tól, hogy együtt méltóbb állapotba hozhassuk ezt az emléket. Találkozó: Katalin út, Anikó utca sarka. Szükséges eszközök: metszőolló, gereblye, kesztyű

Biatorbágy közlekedése és fejlesztésének előzetes javaslatai

Biatorbágy lakosságszáma az elmúlt 10 évben nagyjából 20%-kal növekedett. Nagy fokú motorizációnak lehetünk szemtanúi és jelentősen megváltozott a lakosság vásárlási szokása: házhoz szállítások soha nem látott szintre emelkedtek. Ezalatt közlekedésfejlesztések viszont alig valósultak meg Biatorbágyon. Sokan egyetértenek azzal a megállapítással, hogy városunk egyik legnagyobb problémája a közlekedés, melyet a reggeli és a délutáni csúcsidők kiemelkedő forgalma, az állandósulni látszó dugók, az elégtelen úthálózattal lehet bemutatni.

Biatorbágy közösségi területeinek fejlesztése

Biatorbágyon jelenleg hiányoznak a megfelelő minőségi közösségi terek, amelyek lehetőséget adnának a helyi lakosok számára a közösségi interakcióra és a kikapcsolódásra. A meglévő közparkok jelenleg nem teljesítik funkciójukat kellő mértékben, funkcionális fejlesztésük és széles körű hasznosításuk elengedhetetlen. Ezen területek most leginkább önmagukért vannak, nem adnak megfelelő tartalmat a közösségépítéshez. A Biatorbágyért Egyesület elkötelezett a közösségi terek fejlesztésének kérdésében, hogy ezen problémákra megoldást találjon. Röviden összefoglaltuk javaslatainkat és elképzeléseinket a biatorbágyi közösségi terek fejlesztésével kapcsolatban.

Az én Biatorbágyom: Beszélgetés Tüske Emillel

Szívesen figyelem a település változását, hogy milyen hatása lett a város aktuális vezetés által hozott döntéseknek, hogy fogadták ezeket a régi és új lakók, hogyan lett egy csendes településből forgalmas kisváros, milyen lehetőségek mellett mentünk el és merre tartunk. Számomra fontos érték környezetünk védelme, a harmonikus együttélés a természettel, a közösségek jó működése, Biatorbágy örökségének védelme. A Tájvédő Kör tagjaival közösen csupán javaslatokat tehettünk az Önkormányzat számára, ami néha elérte a célját, de sokszor nem. Úgy érzem ebben az egyesületben erősebben képviselhetem kitűzött céljainkat.

Biatorbágy külterületei – szintén kezdenek megtelni?

Ahogy a biatorbágyi (belterületi) ingatlanok árai egyre nőnek, egyre nagyobb a kereslet a város külsőbb, alapvetően nem állandó lakhatásra szánt külterületei felé. Ezen területek fokozódó benépesülése egyaránt érinti az ott már ingatlannal rendelkezők életét, az ottani területek jellegét, de a kiköltözés miatt a városi intézmények leterheltségét is. Programunkban e területek aktuális és jövőbeli szabályozásával is foglalkozunk – íme röviden, egyesületünk milyen szabályozást látna előnyösnek itt.

Az én Biatorbágyom:

Beszélgetés Millner Lászlóval

Millner László

A zakatóló 61-es villamos és a kutyaszar mellett 30 éve az űzött ki Budapestről, hogy szerettem volna egy olyan élhető településen, élhető közösségben élni, ahol a közélet átlátható, esetleg akár befolyásolható is. Azt gondolom azonban, az eredményesség reményétől függetlenül, kötelességem a társadalom jobbik oldalán, a tehetségemhez és erőmhöz mérten szerepet vállalni. Ha másért nem, a gyerekeimnek, unokáimnak példát mutatni.

A belterületek zsúfoltsága

Mára már mindannyian érezzük, hogy Biatorbágy belterületei is zsúfolttá, túlépítetté váltak. A helyzet kialakulásának több oka is van, amelyet részletesen bemutatunk cikkünkben, és elmondjuk, mi hogyan orvosolnánk ezt a helyzetet. Mi az élhetőség mellett szavazunk, és mindent megteszünk azért, hogy a helyi szabályozást szigorítva megállítsuk a belterületi zsúfoltság további növekedését, még az esetlegesen felmerülő kártérítési igények ellenére is. Úgy gondoljuk, ez mindannyiunk érdeke.

A biatorbágyi városközpont tervezése 2023-ban

A városvezetés 2023 folyamán közösségi gondolkodásra invitálta a helyieket egy építészcsapat támogatásával, hogy találjuk ki együtt, milyen központot szeretnénk látni a következő években, évtizedekben. A kezdeményezés üdvözlendő, de az időzítése és a módja szerintünk nem volt megfelelő. Véleményünk a folyamatról, és alapvetéseink egy élhető Biatorbágy városközpontjának esetleges fejlesztésekről cikkünkben.

Az én Biatorbágyom

Beszélgetés Határ Ágnessel

Maradjon meg Biatorbágy „emberarcúsága”, köszönjenek vissza, ha köszönök (még ha előre nem is). Nézhessünk egymás szemébe. Mosolyogjon a többség, és ne rohanjon feszülten. Szeretném, ha nem látnám a fától az erdőt. A Füzes-patak tisztán kanyarogva csörgedezzen a megerősödött fácskáink alatt. A Madár-forrás tiszta, hűs vizét ihassuk, és a vadaknak is maradjon hely, a sok-sok kiránduló mellett. A felszedett műfű helyén újra nőjön ki az ősgyep, és egy kis piknikező, szaladgáló rét legyen az elkészült új bölcsi és ovi mellett, ahová nem csak a Szarvasugrás lakói sétálhatnak ki.

Zöld folyosó

Európa természetes élőhelyeinek jelentős része az emberi hasznosítás és terhelés következtében megsemmisült, illetve feldarabolódott. A fajok az eredeti állapotokhoz viszonyítva kis foltokban megmaradt természetes és természetközeli élőhelyekre szorultak vissza, illetve egy részük mesterséges vagy degradált élőhelyekre kényszerült.

A biatorbágyi építési láz következő áldozata: a lovaspálya

Egyesületünk szerint a lovaspálya beépítése káros a terület ökoszisztémájára, a városképre. Látványa meghatározó a városképben, folytatása a Füzes-patak partja mellett végig futó „zöld folyósónak”, ami a városunk belterületén található legnagyobb zöld, parkosítható terület. A napirenddel kapcsolatos észrevételeinket a testületi ülés előkészítését hivatott Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság keddi ülésén tettük meg.

Észrevételek az Etyek – Sóskút körforgalmú csomópont munkaközi terveihez

Régóta várjuk már, hogy átalakuljon az Etyek-Sóskút csomópont Biatorbágyon. Vannak hasznos részei a tervnek és van, amin változtatni kellene ezért javaslatokat készítettünk.

Az én Biatorbágyom

Beszélgetés Kocsis Józseffel

Kocsis József

Új sorozatunkban egy-egy interjú segítségével ismerhetitek meg egyesületünk aktív tagjait egy kicsit jobban, akik többek között Biatorbággyal kapcsolatos elképzeléseikről és céljaikról, személyes városi kötődéseikről, vágyaikról és kedvenc helyeikről mesélnek röviden. Elsőként az egyesület elnöke, Kocsis József válaszolt pár ilyen kérdésre. Ismerjetek meg minket!

2 x 2 = na, mennyi legyen?

Építkezés

Városunkban december 14-én rendkívüli képviselő-testületi ülés volt, melyet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülése előzött meg. Áttekintve a napirendi pontokat, rögtön feltűnik a Forrás utcában épülő bölcsőde, óvoda és konyha építésének műszaki ellenőrzésére kiírandó pályázat. Belenézve az előkészítő anyagba hiányos részinformációt és téves számolást tartalmazó, a városnak közvetve anyagi kárt megalapozó előterjesztést találtam.

Így született az Angyalfia – beszélgetés Szalay Évával

Tudtátok, hogy az Angyalfia vásár egy helyi szülői közösség kezdeményezéséből nőtte ki magát a környék egyik legismertebb és legjobb hangulatú adventi vásárává? Erről, a kezdetekről és még sok érdekességről olvashatsz a cikkben

A legelső közéleti vitaestünkön bemutatkoztunk

2023. november 30-án este megtartottuk a Biatorbágyért Egyesület bemutatkozó rendezvényét a Serházban, amelyet nagy örömünkre  nagy érdeklődés kísért. A közel 40 vendég között a közélet iránt érdeklődő biatorbágyi lakosok mellett megjelentek helyi politikusok, egyesületi vezetők, helyi és közösségi médiát meghatározó személyek is.

Hamarosan hasonló találkozókkal jelentkezünk.

Friss hírekért, aktualitásokért javasoljuk, hogy kövessétek gyakran frissülő Facebook oldalunkat!