Véleményünk bővebben

Egy tó egyedülálló kincs – legyen a miénk is megélhető!

Városunk egyik természeti kincse a Biai-tó, amellyel fájóan kevés a kapcsolódási lehetőségünk. A magántulajdonos érdekei, a helyiek rekreációs igénye és a tó élővilágának nyugalma – e három különböző szempont – figyelembevételével készek vagyunk megkeresni a lehető legjobb megoldást arra, hogy a Biai-tó egy megélhetőbb csoda legyen mindannyiunk számára.

A lakosság független tájékoztatása

A 2010-es évek közepétől érhető tetten az a tendencia, hogy a városi kommunikációt nem segíteni, hanem uralni szeretné a városvezetés. A városi média felületeinek mindegyikére jellemző, hogy meg sem kísérli a független és korrekt tájékoztatást. Mi megszüntetjük az egyoldalú tájékoztatást, a közpénzből fenntartott médiafelületeken propagandacélú anyagok helyett független és kiegyenlített tájékoztatást alakítunk ki. Teret adunk a párbeszédnek, az előremutató helyi vitáknak felületet biztosítunk és ezzel is bevonjuk a helyieket a közéletbe. 

Környezet és természetvédelem Biatorbágyon

Nyilván, érintetlen nem maradhat a hely, ahová az ember betette a lábát, s úgy döntött, le is telepszik. Ez nem is lenne gond, hisz a természetnek, környezetnek az ember is szerves része. Sajnos, általában különvalónak tekintjük magunkat, s nem együtt élve, jól használva, hanem leginkább kihasználva alakítjuk a tájat, és próbáljuk „uralni” a számunkra nem kívánatosnak tűnő környezeti elemeket, vagy csak simán „semmibe venni” őket.

Városi vagyongazdálkodás

Alkony

Biatorbágy városa az egyik legtehetősebb a Budapesti agglomerációban található települések közül. Bevételeiből összesen éves szinten körülbelül 18,5 milliárd forint elköltéséről dönt. Ezt azonban véleményünk szerint nem megfelelően teszi: koncepcionalitása, hatékonysága, átláthatósága mind megkérdőjelezhető.

Biatorbágy egészségügyi ellátásának helyzete és jövőbeli fejlesztési lehetőségei

Az egészségügyi ellátás jelenlegi helyzete Biatorbágyon összetett. Számos változás nemzeti szintű reformokat és intézkedéseket igényel, ugyanakkor azt gondoljuk, bizonyos helyi szinten is jelentkező problémákra adhatna a városvezetés a jelenleginél hathatósabb válaszokat. Célunk jelen írásunkkal – amelynek összeállításához egészségügyi szakemberekkel konzultáltunk – az, hogy összefoglaljuk ennek főbb pontjait, kiemelve a hibákat, hiányosságokat, és javaslatokat tegyünk a jövőbeli optimalizálásra. 

A Füzes-patak szennyezése

A hétköznapokon kis vízhozamú patak számára komoly terhelést jelent a pátyi szennyvíztisztító által kibocsátott víz befogadása. A tisztító működésére évek óta érkezik panasz. Több hiteles mérés is igazolja, hogy az elfogadhatónál jelentősen több szennyező anyag került a Füzes-patakba a Pátyi szennyvíztisztítóból. A patak szennyezését legtöbbször különleges egyszeri vészhelyzeti működéssel indokolta az üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi kft. 

Mosdókat a biatorbágyi játszóterekre!

Életszerű, hogy egy-egy gyerek félóránál hosszabb időt, de akár órákat tölt el a játszótereken, és ez teljesen rendben is van, hiszen ezeket a helyeket erre is tervezték: hogy a gyerekek jó hangulatban töltsenek ott időt, jól érezzék magukat az ottani játékokkal és kis társaikkal. Ha viszont egy kisgyerek hosszabban időzik egy helyen, idővel óhatatlanul elhangzik az „Anya/Apa, pisilni kell”, vagy még durvább felkiáltás, ami után nincs sok ideje a szülőnek, hogy megfelelő helyet találjon az ügylet lebonyolítására. 

Bubát a patakpartra

Egy turisztikai kerékpárút (amilyen a BuBa) soha nem a városi kerékpárhálózat kiváltására épül, bár hasznos eleme lehet megfelelő átkötésekkel, de nem pótolhatja azt. Ahogyan az országúti kerékpáros versenyzőknek sem nyújt megoldást egy városi kerékpárút, lévén ők sokkal gyorsabban haladnak, mint egy átlagos turista. Fontos, hogy ezeket ne keverjük össze, és ne higgyük azt, hogy varázscsapásra minden megoldódik egy ilyen fejlesztéssel.

A városi ingatlanok helyzete

Máv ház

Biatorbágy több milliárd forintos ingatlanvagyonnal, rengeteg városi tulajdonú épülettel és telekkel rendelkezik, miközben számos fontos városi szolgáltatásnak – például a helyi zeneiskolának, az önkéntes tűzoltóállomásnak vagy épp egy okmányirodának – nincs önálló épülete. Biatorbágyon ma egyszerűen nem működik ésszerű és koncepciózus ingatlangazdálkodás, a városunk a lehető legrosszabb gazda. Aki az igényeket és a lehetőségeket nem párosítja megfelelően, a folyamatos állagmegóvásra és felújításra és a gazdaságos működtetésre áldoz kellő mértékben, csak hagyja folyamatosan leromlani ingatlanait. Ez nem mehet így tovább!

Biatorbágyi közművek: a szennyvízkezelés

A közüzemi szolgáltatások közül a szennyvízkezelés az egyik legégetőbb kihívás jelenleg Biatorbágyon. Túlnépesedett városunkban a szennyvíztisztító elérte kapacitásának végét, a jelenlegi városvezetés egyelőre keresi a megoldást a problémára. Rövid helyzetelemzésünk és javaslataink a helyzet kapcsán.

Helyi kerékpározás

A „hivatásforgalmi” kerékpározás nagyon komolyan hangzik, de erre lenne a legnagyobb szükség a városunkban és ez jár leginkább gyerekcipőben. Ez a nem túl kedves elnevezés a gyakorlatban a mindennapos városi használatot jelenti, azaz városon belül elmenni munkahelyre, állomásra, oktatási intézményekbe, boltba, piacra, stb.

Biatorbágy közlekedése és fejlesztésének előzetes javaslatai

Biatorbágy lakosságszáma az elmúlt 10 évben nagyjából 20%-kal növekedett. Nagy fokú motorizációnak lehetünk szemtanúi és jelentősen megváltozott a lakosság vásárlási szokása: házhoz szállítások soha nem látott szintre emelkedtek. Ezalatt közlekedésfejlesztések viszont alig valósultak meg Biatorbágyon. Sokan egyetértenek azzal a megállapítással, hogy városunk egyik legnagyobb problémája a közlekedés, melyet a reggeli és a délutáni csúcsidők kiemelkedő forgalma, az állandósulni látszó dugók, az elégtelen úthálózattal lehet bemutatni.

Biatorbágy közösségi területeinek fejlesztése

Biatorbágyon jelenleg hiányoznak a megfelelő minőségi közösségi terek, amelyek lehetőséget adnának a helyi lakosok számára a közösségi interakcióra és a kikapcsolódásra. A meglévő közparkok jelenleg nem teljesítik funkciójukat kellő mértékben, funkcionális fejlesztésük és széles körű hasznosításuk elengedhetetlen. Ezen területek most leginkább önmagukért vannak, nem adnak megfelelő tartalmat a közösségépítéshez. A Biatorbágyért Egyesület elkötelezett a közösségi terek fejlesztésének kérdésében, hogy ezen problémákra megoldást találjon. Röviden összefoglaltuk javaslatainkat és elképzeléseinket a biatorbágyi közösségi terek fejlesztésével kapcsolatban.

Biatorbágy külterületei – szintén kezdenek megtelni?

Ahogy a biatorbágyi (belterületi) ingatlanok árai egyre nőnek, egyre nagyobb a kereslet a város külsőbb, alapvetően nem állandó lakhatásra szánt külterületei felé. Ezen területek fokozódó benépesülése egyaránt érinti az ott már ingatlannal rendelkezők életét, az ottani területek jellegét, de a kiköltözés miatt a városi intézmények leterheltségét is. Programunkban e területek aktuális és jövőbeli szabályozásával is foglalkozunk – íme röviden, egyesületünk milyen szabályozást látna előnyösnek itt.

A belterületek zsúfoltsága

Mára már mindannyian érezzük, hogy Biatorbágy belterületei is zsúfolttá, túlépítetté váltak. A helyzet kialakulásának több oka is van, amelyet részletesen bemutatunk cikkünkben, és elmondjuk, mi hogyan orvosolnánk ezt a helyzetet. Mi az élhetőség mellett szavazunk, és mindent megteszünk azért, hogy a helyi szabályozást szigorítva megállítsuk a belterületi zsúfoltság további növekedését, még az esetlegesen felmerülő kártérítési igények ellenére is. Úgy gondoljuk, ez mindannyiunk érdeke.

A biatorbágyi városközpont tervezése 2023-ban

A városvezetés 2023 folyamán közösségi gondolkodásra invitálta a helyieket egy építészcsapat támogatásával, hogy találjuk ki együtt, milyen központot szeretnénk látni a következő években, évtizedekben. A kezdeményezés üdvözlendő, de az időzítése és a módja szerintünk nem volt megfelelő. Véleményünk a folyamatról, és alapvetéseink egy élhető Biatorbágy városközpontjának esetleges fejlesztésekről cikkünkben.

Változtatási tilalom

Városvezetésünk büszkén hirdeti, hogy érti és érzi a túlzsúfolt Biatorbágy problémáit, ezért több alkalommal változtatási tilalmat rendelt el, legutóbb 2023 tavaszán városunk bizonyos területeire. Fontos ugyanakkor látni, hogy ez a változtatási tilalom jelen helyzetben sokkal inkább annak beismerése, hogy valamit városunk vezetése nem jól csinál. Ha a vezetés az elmúlt 10-15 évben városunk változó körülményeit megfelelően kezelte volna, akkor nem jutottunk volna idáig, hogy Biatorbágy mára valóban „megtelt” és kinőtte az infrastruktúráját. Ekkor nem kellett volna ehhez – a problémákat csak elodázó, valódi megoldást nem nyújtó – drasztikus eszközhöz nyúlni.

Biatorbágy település digitális önkormányzati fejlesztése

A modern kor technológiai fejlődése lehetőséget teremt arra, hogy Biatorbágy település önkormányzata digitális platformokat alkalmazva hatékonyabban és átláthatóbban működjön, mind belső működés, mind ügyfélkapcsolati szempontból. A digitális fejlesztések alkalmazásával az önkormányzati szolgáltatások elérése egyszerűbb és gyorsabb lehet a polgárok számára, miközben a belső működés is költséghatékonyabb és átláthatóbb lesz.

Közművek Biatorbágyon: az ivóvízellátás

A kilencvenes évek közműfejlesztéseinek köszönhetően a városunkban megfelelő színvonalon kiépült közműhálózatok (áram- gáz- ivóvíz- és csatornahálózat) egészen a legutóbbi időkig az elvárt színvonalon voltak képesek ellátni az itt lakók igényeit. Mára városunk azonban kinőtte infrastruktúráját: több mint 16 000 ember ellátásához, és az idetelepülő ipari egységek víziközmű szükségletére már nem elegendőek a korábbi rendszerek.