Közművek Biatorbágyon: az ivóvízellátás

A kilencvenes évek közműfejlesztéseinek köszönhetően a városunkban megfelelő színvonalon kiépült közműhálózatok (áram- gáz- ivóvíz- és csatornahálózat) egészen a legutóbbi időkig az elvárt színvonalon voltak képesek ellátni az itt lakók igényeit. Mára városunk azonban kinőtte infrastruktúráját: több mint 16 000 ember ellátásához, és az idetelepülő ipari egységek víziközmű szükségletére már nem elegendőek a korábbi rendszerek. A szűkösségből eredő problémák első sorban az ivóvízellátással és a szennyvízkezeléssel kapcsolatban jelentősek.

Városunk ivóvízellátását, a helyi ivóvízellátó víziközmű-rendszer üzemeltetését 2013 óta a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi. Mivel településünk saját vízbázissal nem rendelkezik, a vízellátás immár évtizedek óta az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-től (ÉTV) történő vízátvétel formájában biztosított. 

Az ivóvízellátás biztosítása, minőségi eltérés

Az utóbbi évek lakosságszámának, valamint a betelepült ipari létesítmények számának hirtelen növekedésével a vízigények jelentős mértékben megnövekedtek. Az ÉTV-től átvett vízmennyiség már nem elegendő a településen keletkező ivóvízigények biztosítására. A vízellátó rendszer a jelenlegi vízfelhasználás mellett is a teljesítményének a felső határán üzemelt. 

A rendszert működtető Fővárosi Vízművek Zrt. már 2020-ban jelezte a rendelkezésre álló tartalékkapacitás gyors csökkenését és egy 2021. február 10-én készült tanulmányban a biztonságos ellátás fenntartásához szükséges fejlesztésre adott javaslatokat.

A javasolt fejlesztési lehetőségek közül városunk vezetése a beruházás szempontjából a legolcsóbb, üzemeltetés szempontjából a legdrágább megoldást választotta. Ennek megfelelően a jelenleg ÉTV-től kapott vizet (Érd felől érkező Duna-víz) kipótolja az ÉDV (Északdunántúli Vízmű Zrt.) által a szállított karsztvizzel. A Fővárosi Vízművek Zrt. állásfoglalása szerint: „az ÉDV által biztosított ivóvíz az eltérő típusú vízbázisból adódólag a fogyasztói oldalon észrevételeket generálhat.” 

A két víz között a különbség elsősorban a keménységében van. A Fővárosi vízművek által szolgáltatott víz 13,8 nk°-ú (német keménységi fok), és lágy víznek minősül. Az ÉDV által biztosított víz 24,8 nk°-ú kemény víz. Ezen okból a jelenlegi szolgáltató nem járult hozzá a két víz keveréséhez, azaz a város különböző területein eltérő minőségű ivóvíz szolgáltatása történik. Biatorbágy város képviselő-testülete a 2023. március 30-i ülésén döntött maximum napi 300 m3 ivóvíz pótlásáról.

Egyesületünk tagjai több alkalommal kérték a város vezetéstől (lakossági fórum, képviselő-testületi ülés) az érintett lakosság tájékoztatását az ivóvíz keménységének változásáról. A karsztvíz élettani hatásai – rendszeres fogyasztása esetén – jók, de a keménységéből eredően a háztartások melegvizes berendezéseinek károsodását okozhatja.

Az ivóvízpótlás gazdasági vonatkozásai

Lakóhelyünk ivóvízellátásának 2023 évi pótlása városunk költségvetését két oldalon érinti. Az eltérő minőségű ivóvíz zónák szétválasztására és az évek óta nem használt pátyi tárolóból jövő transzportvezeték karbantartására a Fővárosi Vízművek Kft. 50,5 MFt egyszeri vállalkozói díjat kért.  Az ÉDV a pátyi medence, és annak töltővezetékének karbantartását saját karbantartási költség kerete terhére vállalta.

A másik városi költségvetést érintő tétel a két víz árából eredő különbség (ÉTV 143 Ft + áfa, ÉDV 293 Ft + áfa), melyet a város kompenzál a szolgáltató felé. Ez a támogatási szerződés szerint 150 Ft + áfa / m3, ami a teljes 300 m3 felhasználása esetén évente 20,8 MFt-os költséget jelent.

Mit tennénk mi másként?

Véleményünk szerint ez a megoldás a jelenlegi szűkös vízkapacitásra több okból is aggasztó:

  • A városban több más agglomerációs településtől eltérően nem volt jelentős vízhiány. Vagyis a többletkapacitás nem vízhiány pótlására kerül, hanem újabb ingatlanbefektetéseket szolgál ki, tovább növelve a város zsúfoltságát.
  • Morálisan nem tartjuk elfogadhatónak, hogy két különböző minőségű víz van a város különböző területein úgy, hogy az a már megépült nyugati lakópark lakásainak tulajdonosait érinti. A zónázás miatt gyakorlatilag nem lehet korlátozni az ÉDV-től jövő keményebb és drágább víz mennyiségét, ami folyamatosan, egy előre nem tervezhető sokmilliós költséget jelent a városnak.
  • A beérkező „többletvíz” városi tisztítása nem megoldott, a helyi szennyvíztisztítóban nem áll rendelkezésre ehhez megfelelő kapacitás. A problémát látszólag kezelő, ingatlanonként építhető zárt szennyvíztárolók csak újabb jelentős költségeket és konfliktusforrásokat okoznak a lakosságnak és a városvezetésnek. Ezt a döntést környezetünk csak nagyon ideális esetben ússza meg károsodás nélkül. Ideiglenes megoldások helyett, amint lehet, meg kell találni a szennyvízhálózat korszerűsítésének és a szennyvíztisztító kapacitásbővítésének módját. Javasoljuk a vízellátást – a szennyvízkezelés kapacitás bővítésével párhuzamosan – Érd vagy Budaörs irányából megvalósítani egy egyszeri nagyobb beruházással. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2021-es árajánlata szerint ez akkor kb. 600 MFt + áfa egyszeri költséget jelentett volna. A finanszírozásba be kell vonni a városunkba építeni szándékozó ipari és ingatlanfejlesztő beruházókat