Építkezések a Madár-forrás közelében

A heves tiltakozásokat kiváltó műfüves focipálya építése óta egyre nagyobb figyelmet kap Biatorbágy régebben természetközelinek gondolt félreeső része a Forrás utca végén. A Szarvasugrás és focipálya közé hamarosan óvoda és bölcsőde épülhet, a nagy forgalmat bonyolító intézmények környezetének rendezése fakivágásokkal és látványos földmunkákkal indult el. A sokszor változtatott tervekből hamarosan kézelfogható eredmény lesz.

Madár-forrás völgyének fejlesztése, akár jó hír is lehetne!

Az ipari-logisztikai telephelyekről a forrás 10 méteres közelébe vezetett csapadékvíz (időnként 2000 liter/másodperc) már rég elmosta azt a surrantót, aminek korlátozni kellett volna a lefolyását. Az árokrendszer látványos pusztulása mostanra már veszélyezteti a Forrás utca burkolatát, akadályozza műfüves pálya szomszédságában építendő óvoda-bölcsőde kivitelezését, halaszthatatlanná vált a környék rendezése. Talán meg is nyugodhatnánk, hogy ez az elhanyagolt terület több lépcsős fejlesztése végre beindul és helyzete méltóbbá válik.

Sajnos nem ez a helyzet!

A beruházásnál teljesen háttérbe szorultak a természetvédelmi elvárások, sok fát kivágnak és nagy területeket burkolnak le a völgyben. A természetvédelmi területet súlyosan károsító csapadékvíz útja a völgyben alig rövidül, így folytatódhat az a káros folyamat, ami a forrásvölgy anyagának elhordását, a Némó-tó feltöltődését jelenti. Az átépítés után a Madár-forrásnál meghatározóbb lenne a nagyvárosi hangulat a vágyott természetközeliség helyett.

Most a B3 szakasz épül, ami kivált egy részt a jelenlegi árkokból, de az alaptételt, hogy a csapadékvizet a keletkezési helyén kell elszikkasztani, mégis sérti.

A valóban kárt okozó építmények egyike már elkészült (2023 október), illetve lebontják és újraépítik. Az 1800 mm átmérőjű kifolyó a Madár-forrás völgyében egy olyan előre nem tervezett pótmegoldás (az eredeti tervek szerint nem itt lenne a becsatlakozás) ami fenntartja a nagy mennyiségű csapadékvíz romboló hatását a völgyben. Megépítése és újbóli bővítése károsítja a természetvédelmi területet, kiváltása komoly kihívás elé állítja a következő vezetést 🙁

A másik kárt okozó létesítmény a Madár-forrás környezetét vasbeton és gabion falakkal körbe ölelő tájrendezés, a völgybe nem illő kisbusz méretű famadárral, erről később írunk.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1hKTglgeUwXwC3O15uJ553kMBqqkYq_s&usp=sharing

A mellékelt térkép magyarázata:

A – Óvoda-Bölcsöde építkezés, pályázati támogatáshoz igazolni kell a csapadékvíz elvezetést, ezért mint legfontosabb, megépült a B4 szakasz, aminek utolsó 30 métere fölösleges lenne, ha kész lenne a B6 és a B3 szakasz.

B1 – meglévő, többször javított, rossz állapotú árok, ami a vasúttól a Buba átereszig hozza az ipari parkok csapadékvizét. Újjáépítés helyett folyamatos javítgatása várható.

B2 – a B1 folytatása a Buba áteresztől a Madár-forrásig, 23 éve ez üzemel, emiatt rombolódik a forrásvölgy, ezt a megoldást kellene kiváltani.

B3 – Építése 2024 júniusában kezdődött el. Földfelszín alatt vezetett csapadékvíz csatorna, ennek hiányában nem tehermentesíthető a Madár-forrás építkezés területe az iparterületek csapadékvizétől, érinti az Óvoda-Bölcsöde beruházást. Vitatott a finanszírozása a CT Park részéről

B4 – Felszín alatti csatorna, ami a Nimród utcától a Szarvasugrás csapadékvízét viszi a forrásvölgybe. Csatlakozik a B3-ba. Az utolsó 1800 mm átmérőjű szakasza a B5 kiváltása miatt készült, ezzel állandósítva a természetvédelmi terület károsítását

B5 – A Madár-forrás völgyét tehermentesítő szakasz a Nemo-tóig. Állítólag nagyon meg akarták csinálni, de nem látszik a fedezete. Elkészítésekor végzett földmunkák részben tönkre tennék a 2023 őszén már kiírt közbeszerzés alapján végzet gyalogutat és parkosítást (C )

C – Madár-forrás környékének átépítése, ehhez van kapcsolva a műfűves pálya túloldalán épített kondipark és egy 3 méter széles gyalogút a Viaduktok irányába. Kivitelezése az iparterületek csapadékvizének rendezetlensége miatt további ideiglenes megoldásokra kényszeríti a várost. Az eddig látott tervek nem törekednek a tájba illeszkedésre.

D – Nemo-tó kotrás átépítés Az előzőtektől külön finanszírozású, nem kalkulálható időben. Hatékonyan B5-tel együtt kellene megoldani.

A térkép csak tájékoztató jellegű!