Biatorbágy település digitális önkormányzati fejlesztése

Digitális Biatorbágy

A modern kor technológiai fejlődése lehetőséget teremt arra, hogy Biatorbágy település önkormányzata digitális platformokat alkalmazva hatékonyabban és átláthatóbban működjön, mind belső működés, mind ügyfélkapcsolati szempontból. A digitális fejlesztések alkalmazásával az önkormányzati szolgáltatások elérése egyszerűbb és gyorsabb lehet a polgárok számára, miközben a belső működés is költséghatékonyabb és átláthatóbb lesz. A digitális fejlesztések Biatorbágy település minden lakója számára előnyösek lehetnek, miközben a város infrastruktúráját és szolgáltatásait modernizálják.

Városunk elsődleges online felülete, a jelenleg használt www.biatorbagy.hu bár nemrégiben megújult, ugyanakkor az oldal technikailag és felhasználói szempontból továbbra is elavult, nehezen átlátható és kereshető, mobil platformokra, de bizonyos böngészőkre sem megfelelően optimalizált.

A terkep.biatorbagy.hu egy remek kezdeményezés, amelyet sokan kedvelnek és használnak, ugyanakkor ez is továbbfejleszthető lenne többek között egy fakataszterrel (ez városunk faállományának leltárba vett összessége), a település értékvédett ingatlanjaival, településképi védettségek jelzésével, kirándulóhelyekkel, illetve szükséges ennek az oldalnak az aktualizálása is.

A Biatorbágyért Egyesület az alábbi konkrét javaslatokat teszi, hogy Biatorbágy digitális önkormányzata a kor általános technikai szintjéhez igazodjon, és a jelenlegi problémákra megoldást találjon. Mindezt természetesen a jogszabályokban lefektetett törvényi kötelezettségeknek és korlátoknak a figyelembevételével:

 1. Az elektronikus ügyintézés fejlesztése:
 • Az online ügyintézési platform fejlesztése és bővítése, hogy a polgárok kényelmesen intézhessék ügyeiket otthonról.
 • Az önkormányzati honlap felülvizsgálata és frissítése az aktuális információk és online szolgáltatások elérhetőségének biztosítása érdekében.
 • Elektronikus időpontfoglaló rendszer bevezetése a hatósági ügyek gördülékenyebb intézése érdekében.
 • Közösségi bejelentésekhez szükséges applikáció (pl. kátyúk, elakadások, parlagfű, rongálás, graffiti) bevezetése
Biatorbágy alkalmazás

2. Belső digitális infrastruktúra fejlesztése:

 • Egységes integrált ügyviteli rendszer bevezetése / használatának optimalizálása az önkormányzat belső működése hatékonyságának növelése érdekében a törvényi minimumelvárások (pl. válaszadási határidők) megtartása mellett.
 • A belső kommunikációs eszközök és módszerek modernizálása a hatékonyabb működés érdekében.

3. Digitális és közösségi kommunikáció:

 • Tájékoztató kampányok és képzések szervezése a digitális eszközök és szolgáltatások (pl. digitális aláírás, e-papír) használatában a lakosság számára.
 • Közösségi média platformok és online fórumok aktív használata a települési információk gyors és széleskörű terjesztésére.
 • A településen lakók véleményének megismerésére online kérdőívek formájában.

4. Adatvédelem és biztonság:

 • Az adatvédelmi és biztonsági protokollok felülvizsgálata és frissítése a modern szabványoknak megfelelően.
 • Folyamatos képzés és tájékoztatás az önkormányzati alkalmazottak számára a legjobb adatvédelmi gyakorlatokról.

Véleményünk szerint a fenti javaslatok végrehajtása révén Biatorbágy település önkormányzata a digitális kor kihívásainak megfelelően fejlődhet, és hatékonyabb, átláthatóbb szolgáltatást nyújthat polgárainak. Mi egy ilyen, XXI. századi, a digitális kornak megfelelő, modern, szolgáltató önkormányzatban hiszünk, ennek megvalósításáért dolgozunk.