Skate-park csendesebben

A Skate-park környékén élő elkeseredett lakók kérésére május 9-én találkozót szerveztünk a helyszín közelében ahol együtt kerestük a megoldást a rámpák használata által okozott hangterhelés csökkentésére. A park bővítése óta egyre fokozódik az elégedetlenség, mert az Önkormányzat által eddig kipróbált zajzártalom csökkentő módszerek nem tették elviselhetőbbé a pálya körül élők életét.

A pálya amúgy fantasztikus lehetőség a mozgásra, a modern eszközök, a jó levegő, különleges élményt nyújtanak!

Az árnyoldal viszont a sokadjára is átgondolatlan tervezés, a közelben lakókat zavaró használat miatt bevezetett szigorú házirend be nem tartása/tartatása. Hiába adott ki a város pénzt az utólagos, részleges hangszigetelésre mégis magas maradt a zajszint. A 2023 októberi önkormányzati határozat ellenére a probléma továbbra is megoldatlan, a lakossági kérések teljes és szokásos ignorálása tapasztalható a hivatal részéről.

Ez az ügy tipikus példája a nem átgondoltan, optimálisan tervezett és megválasztott beruházásnak a szàmolatlan másik mellett.

Keressünk és találjunk új helyet a Skate-parknak a sportolni vágyókkal és az itt lakókkal mindenki megelégedésére!

Biatorbágy közösségi területeinek fejlesztése

Biatorbágyon jelenleg hiányoznak a megfelelő minőségi közösségi terek, amelyek lehetőséget adnának a helyi lakosok számára a közösségi interakcióra és a kikapcsolódásra. A meglévő közparkok jelenleg nem teljesítik funkciójukat kellő mértékben, funkcionális fejlesztésük és széles körű hasznosításuk elengedhetetlen. Ezen területek most leginkább önmagukért vannak, nem adnak megfelelő tartalmat a közösségépítéshez. A Biatorbágyért Egyesület elkötelezett a közösségi terek fejlesztésének kérdésében, hogy ezen problémákra megoldást találjon.

Az alábbiakban röviden összefoglaltuk javaslatainkat és elképzeléseinket a biatorbágyi közösségi terek fejlesztésével kapcsolatban.

Új közösségi területek kialakítása

Új közösségi területek létrehozását látjuk szükségesnek a város különböző részein – elsősorban az új területeken, amelyek központi, könnyen megközelíthető helyeken találhatóak. Az új területek kialakításakor figyelembe kell venni a lakók igényeit és javaslatait, hogy minden korosztály számára vonzó és hasznos legyen.

Akár új, akár régi, szinte mindegyik fejlesztésre szorul. Cél az olyan közösség terek kialakítása, amelyeket akár kisebb rendezvényekhez lehet használni. Pár példa lehetséges fejlesztésekre:

 • Szintén a környéken maradva, az olasz fagyizónál hatalmas a sokadalom, pedig nagyon rossz helyen van a körforgalom mellett, de a környéken több, jelenleg eladó épület is található, amelyekben például kiváló közösségi teret lehetne kialakítani.
 •  A másik biai helyszín az új Nagy utcai óvoda és iskola környéke. Az óvoda előtti megmaradt parasztházak, és azok kertje szintén kitünő közösségi terek.
 • A Szarvasugrás kiált egy játszótérért, szerencsére itt is akad még  be nem épített terület magasfeszültség alatti üres telkeken kívül is.

Meglévő közparkok funkcionális fejlesztése

Szükséges a meglévő közparkok multifunkcionális területekké alakítása: játszótér, pihenőpark, sportpálya, kutyafuttató, piknikhelyek, éttermek, reggelizők létesítése. A közösségi területek legnagyobb jelenlegi hibája, hogy funkció nélküliek, “csak úgy vannak”. Az ember legritkább esetben megy parkba azért, hogy leüljön – az egyébként nem létező padokra – és nézzen. Amennyiben ezek meg vannak töltve attrakcióval: rendezvény, szabadtéri kiállítás, regeliző, kávézó, kiülő kap helyet benne, csak abban az esetben kerülnek használatba, és élvezi a közösség.

 • Fejlesztendő a Kodály tér (a Nikoletta cukrászda melletti játszóteres tér Torbágyon),
 • a MÁV-házak (a régi vasútállomás épületéhez tartozó két épület a JFMK parkolója és a Pontis Hotel közti parkos részen), az azok közé eső füves-fás rész remek lehetőséget jelentene egy valódi, jól funkcionáló park megteremtésére, de akár a Faluház előtti területtel és a Főtérrel való összekapcsolása is meggondolandó.
 • A Viaduktok és a Főtér közötti rész nagyon elhanyagolt, adná magát a minőségi fejlesztés.
 • A Füzes-patak Viaduktokhoz közeli helyein több jól parkosítható terület van.
 • Kutyafuttató számára kedvező  helyszín lehet a régi vasúti nyomvonal Páty felé eső része.

Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy az új területek kialakítása közmegegyezésen alapuljon, első lépés a meglévő, már kialakított és kialakult területek fejlesztése. Emellett szükségesnek gondoljuk információs táblák és útbaigazító jelzések elhelyezését a parkokban, hogy a látogatók könnyen tájékozódhassanak.

Zöldterületek és természeti elemek integrálása

A meglévő és új közösségi területek kialakítása során a zöldterületek és természeti elemek nagyobb mértékű integrálása a cél, hogy kellemes, természetközeli környezet alakuljon ki.

 • A Forrás-völgy projekt – a Madár-forrástól a Némó-tóig – megérdemli a figyelmet. Eddig a sokadik átgondolás és újratervezés után sem világos, hogy mi lehet a tökéletes megoldás; továbbhaladva pedig szintén megoldásért kiált a jelenleg magántulajdonban álló, de közösségi területként használt lovaspálya.
 • Az iharosi tábor alatti völgy, szintén kiváló közösségi tér lehetne, jó adottságokkal rendelkezik különböző programok lebonyolítására.
 • A régi vasúti nyomvonal viaduktoktól a Madár-forrásig tartó szakasza is érdekes terület lehet ilyen szempontból.

Városi tulajdonban levő ki nem használt, vagy nem jól kihasznált ingatlanok  hasznosítása

 • Posta melleti épületrész
 • MÁV-házak
 • Iharosi tábor

Programok és rendezvények szervezése

Támogatjuk rendszeres közösségi programok, rendezvények szervezését a közparkokban és az új közösségi területeken, hogy növeljük azok látogatottságát és elősegítsük a helyi közösségépítést, valamint a JFMK feladatainak bővítését ezen programok szervezésével kiegészítve.

Párbeszéd és visszajelzés

Kiemelten fontosnak gondoljuk a folyamatos párbeszéd fenntartását a lakosokkal a közösségi terek használatával és fejlesztésével kapcsolatban. Ehhez szükséges online és offline platformokon a visszajelzések gyűjtése, hogy az új beruházások valóban a lakosság igényeinek megfelelően valósuljanak meg.

Finanszírozási modellek és partnerségek

Helyi, regionális és nemzeti források, valamint a privát szektor bevonása a beruházások finanszírozásába (lásd: éttermek, bisztrók, kávézók, stb.) véleményünk szerint szükséges lenne. Ugyanígy, fontosnak tartanánk stratégiai partnerségek kialakítását helyi vállalkozásokkal és civil szervezetekkel a közösségi területek fenntartása és fejlesztése érdekében – korábbi jó példa a tereken / játszótereken kialakított napvitorlás árnyékolások.

A fentebbi javaslatok célja egy élhető, vonzó és közösségi interakciókat ösztönző városi környezet létrehozása Biatorbágyon, amely pozitívan járul hozzá a település hosszú távú fejlődéséhez és a lakók életminőségének javításához. A tervezett fejlesztések a városközpont(ok) közösségi tervezésével összhangban valósulnának meg.

Egy jó példa parkok kialakítására: a XIII. kerületi Thurzó-park 80%-át növények borítják.

Biatorbágy település digitális önkormányzati fejlesztése

Digitális Biatorbágy

A modern kor technológiai fejlődése lehetőséget teremt arra, hogy Biatorbágy település önkormányzata digitális platformokat alkalmazva hatékonyabban és átláthatóbban működjön, mind belső működés, mind ügyfélkapcsolati szempontból. A digitális fejlesztések alkalmazásával az önkormányzati szolgáltatások elérése egyszerűbb és gyorsabb lehet a polgárok számára, miközben a belső működés is költséghatékonyabb és átláthatóbb lesz. A digitális fejlesztések Biatorbágy település minden lakója számára előnyösek lehetnek, miközben a város infrastruktúráját és szolgáltatásait modernizálják.

Városunk elsődleges online felülete, a jelenleg használt www.biatorbagy.hu bár nemrégiben megújult, ugyanakkor az oldal technikailag és felhasználói szempontból továbbra is elavult, nehezen átlátható és kereshető, mobil platformokra, de bizonyos böngészőkre sem megfelelően optimalizált.

A terkep.biatorbagy.hu egy remek kezdeményezés, amelyet sokan kedvelnek és használnak, ugyanakkor ez is továbbfejleszthető lenne többek között egy fakataszterrel (ez városunk faállományának leltárba vett összessége), a település értékvédett ingatlanjaival, településképi védettségek jelzésével, kirándulóhelyekkel, illetve szükséges ennek az oldalnak az aktualizálása is.

A Biatorbágyért Egyesület az alábbi konkrét javaslatokat teszi, hogy Biatorbágy digitális önkormányzata a kor általános technikai szintjéhez igazodjon, és a jelenlegi problémákra megoldást találjon. Mindezt természetesen a jogszabályokban lefektetett törvényi kötelezettségeknek és korlátoknak a figyelembevételével:

 1. Az elektronikus ügyintézés fejlesztése:
 • Az online ügyintézési platform fejlesztése és bővítése, hogy a polgárok kényelmesen intézhessék ügyeiket otthonról.
 • Az önkormányzati honlap felülvizsgálata és frissítése az aktuális információk és online szolgáltatások elérhetőségének biztosítása érdekében.
 • Elektronikus időpontfoglaló rendszer bevezetése a hatósági ügyek gördülékenyebb intézése érdekében.
 • Közösségi bejelentésekhez szükséges applikáció (pl. kátyúk, elakadások, parlagfű, rongálás, graffiti) bevezetése
Biatorbágy alkalmazás

2. Belső digitális infrastruktúra fejlesztése:

 • Egységes integrált ügyviteli rendszer bevezetése / használatának optimalizálása az önkormányzat belső működése hatékonyságának növelése érdekében a törvényi minimumelvárások (pl. válaszadási határidők) megtartása mellett.
 • A belső kommunikációs eszközök és módszerek modernizálása a hatékonyabb működés érdekében.

3. Digitális és közösségi kommunikáció:

 • Tájékoztató kampányok és képzések szervezése a digitális eszközök és szolgáltatások (pl. digitális aláírás, e-papír) használatában a lakosság számára.
 • Közösségi média platformok és online fórumok aktív használata a települési információk gyors és széleskörű terjesztésére.
 • A településen lakók véleményének megismerésére online kérdőívek formájában.

4. Adatvédelem és biztonság:

 • Az adatvédelmi és biztonsági protokollok felülvizsgálata és frissítése a modern szabványoknak megfelelően.
 • Folyamatos képzés és tájékoztatás az önkormányzati alkalmazottak számára a legjobb adatvédelmi gyakorlatokról.

Véleményünk szerint a fenti javaslatok végrehajtása révén Biatorbágy település önkormányzata a digitális kor kihívásainak megfelelően fejlődhet, és hatékonyabb, átláthatóbb szolgáltatást nyújthat polgárainak. Mi egy ilyen, XXI. századi, a digitális kornak megfelelő, modern, szolgáltató önkormányzatban hiszünk, ennek megvalósításáért dolgozunk.

Herhalt-Nagy Róbert

Tegyük még jobbá Biatorbágyot!

1974-ben születtem, közgazdászként végeztem az egyetemen, multinacionális vállalatoknál szereztem tapasztalatot, tanultam meg, hogy mindig célratörő legyek, rugalmas és innovatív.

Szüleimtől többek között tisztességet, szorgalmat, a föld szeretetét örököltem. 

Biatorbágy szépsége már akkor elbűvölt, mikor még csak átutazóként csodálhattam. Akkor még csak a távolból nézve szinte azonnal beleszerettem és eldöntöttem, ha gyerekeim lesznek, itt szeretném felnevelni őket. Később, mikor megismerkedtem a feleségemmel, ez még inkább egyértelműbb lett, miután ő itt nőtt fel, apai sváb felmenői sok generáció óta Torbágyon élnek. Mikor családot alapítottunk, az Iharos lett az otthonunk immár nagycsaládként. Attól a pillanattól kezdve lokálpatriótának érzem magam. Szeretem a hangulatát, az erdőt körülötte, a Fő teret, a régi és új lakosokat, a közösséget. Ez egy jó hely, és én azon vagyok, hogy megtarthassa báját, ami oly vonzóvá teszi ezt a települést sokunk számára!

Biatorbágy város kivételes adottságokkal rendelkezik, amit meg kell őrizni, használni és nem kihasználni. Térinformatikai szakértőként szerzett tapasztalatomat szeretném a város javára fordítani.

A Biatorbágyért egyesület tagjaként sokadmagammal azon dolgozunk, hogy a település lakosai nyugodt, békés és prosperáló közösség részesei legyenek.

Az én Biatorbágyom: Beszélgetés Herhalt-Nagy Róberttel