Közművek Biatorbágyon: az ivóvízellátás

A kilencvenes évek közműfejlesztéseinek köszönhetően a városunkban megfelelő színvonalon kiépült közműhálózatok (áram- gáz- ivóvíz- és csatornahálózat) egészen a legutóbbi időkig az elvárt színvonalon voltak képesek ellátni az itt lakók igényeit. Mára városunk azonban kinőtte infrastruktúráját: több mint 16 000 ember ellátásához, és az idetelepülő ipari egységek víziközmű szükségletére már nem elegendőek a korábbi rendszerek. A szűkösségből eredő problémák első sorban az ivóvízellátással és a szennyvízkezeléssel kapcsolatban jelentősek.

„Közművek Biatorbágyon: az ivóvízellátás” bővebben