Miért nem baj, ha nem a Fidesz nyer? Kormánypárti, vagy független városvezetést?

Az elmúlt évben lépett nyilvánosság elé egyesületünk. Meggyőződésünk szerint az országos pártpolitikától mentes, kizárólag a helyi kérdésekben állást foglaló, és ezekért dolgozni, alkotni hivatott közösség a legalkalmasabb egy város vezetésére, ezért mi is ilyenképpen határozzuk meg magunkat. Sok kérdésben nem értünk egyet a jelenlegi városvezetéssel, és szerintünk Biatorbágy fejlődése rossz irányba halad, ezért indítunk polgármester- és önkormányzati képviselőjelölteket a jelenleg regnáló városvezetés módszerét és stílusát folytatni szándékozókkal szemben.

Baráti, ismerősök közötti beszélgetéseken több alkalommal elhangzott egy kérdés, miszerint „nem érinti-e hátrányosan a várost az, ha megváltozik a jelenleg kormánypárti városvezetés?” 

Ismerve és átgondolva városunk utolsó néhány évtizedének fejlődési irányait és lehetőségeit, valamint megvizsgálva a jelenleg kormánypárti és nem kormánypárti irányítású környező települések fejlesztéseit, megállapítható, hogy egyáltalán nem olyan egyértelmű itt az összefüggés, mint ahogy azt sokan hiszik.

Meggyőződésünk szerint egy alapvetően demokratikus országban ennek a kérdésnek nem lenne szabad felmerülnie. Hisszük, hogy Magyarország még egy ilyen ország. Véleményünket és megállapításainkat e témában szeretnénk megosztani veletek.

  • Egyesületünk alapvetően egy helyi formáció, országos pártoktól – és így természetesen az országos ellenzéki pártoktól is – független, azaz nem egy “országos ellenzéki” formáció. Ez számunkra azt jelenti, hogy nem a jelenlegi kormánypárttal szemben határozzuk meg magunkat, hanem kizárólag Biatorbágy lakossága felé elkötelezett, a városért dolgozni akaró közösségként, amely gyakran kritikus a jelenlegi városvezetés döntéseivel szemben.
  • A helyi önkormányzatok érdekérvényesítő képessége a legtöbb esetben nem függ össze az adott településvezetés valamelyik párt iránti elkötelezettségével. Sokszor előfordul, hogy a helyi érdekek nem egyeznek meg vélt vagy valós országos érdekekkel, állami intézmények vagy vezetőik elképzelésével. 

Számos példát látunk arra, hogy az alapvetően független városvezetések is igen eredményesen működnek, nem „kerülik el” őket az állami beruházások, számos innovatív megoldást visznek véghez a lakosságuk érdekében. Ilyen település a környékünkön   a független vezetésű Érd ahol a közelmúltban állami támogatásból útfejlesztések, körforgalom építések történtek (nem kanyarodó sávok és lámpás kereszteződések). A legjobb példa talán Telki, ahol a független városvezetés alatt iskola, óvoda, Egészségház, könyvtár,  Közösségi Ház és sportcsarnok is épült. Megemlíthetjük akár Pilisvörösvárt is, ahol jelenleg uszoda építése zajlik.

Arra is van több példa , amikor a kormánypárti városvezetők nem tudták / tudják érvényesíteni a településeik érdekeit:

Biatorbágy a lakosságszámát és az itt működő cégeket tekintve az ország egyik leggazdagabb települése. A saját források hatékonyabb felhasználása a jelenleginél lényegesen több saját költségű fejlesztést tenne lehetővé.

Biatorbágy költségvetésében a kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása minden évban alul van tervezve. 2022-től az évenkénti kifizetett támogatás  több száz millió forinttal haladta meg a tervezett mértéket. 2022-ről 2023-ra az állam által kifizetett támogatás összege 18%-al csökkent. Az infláció miatt a reálérték csökkenés ennél lényegesen nagyobb volt. A 2024. évi költségvetésben már az elmúlt év ténylegesen kifizetett önkormányzati  támogatást tervezték nagyjából 10%-os inflációval számolva. Az látszik, hogy – nem ismerve a 2024.-évi tényleges kifizetéseket – nagy “érvágás” a kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása miatt 2023-ban érte az önkormányzatokat. Az állami támogatás csökkentése a kormánypárti és a nem kormánypárti településeket egyaránt érintette .

Egyesületünk véleménye szerint Biatorbágy kormánypárti városvezetése nem tudott megfelelően élni az elmúlt közel másfél évtized lehetőségeivel. Egy település fejlődésének hatékonyságát sokkal inkább a vezetés település iránti elkötelezettsége, felkészültsége és prioritásai határozzák meg, mint az aktuálisan regnáló kormánypárthoz való hűsége.