Kulturális élet Biatorbágyon

Egy olyan közösséget szeretnénk itt Biatorbágyon, ahol a nyitottság és a közös célok – például a város kihívásaira adott válaszok közös keresése – fontosabbak a vélt vagy valós elválasztóvonalaknál. Ezeket többek között új kommunikációs platformok, közösségi programok és tájékoztatási kampányok segítségével szeretnénk áthidalni.

Fontosnak tartjuk lakóhelyünk természeti és épített értékeinek széleskörű megismertetését, ezzel is erősítve a lakosság kötődését városunkhoz. 

Véleményünk szerint egy város vezetésének és a kultúráért felelős intézményének nem uralnia kell a város kulturális életét, hanem figyelnie kell az igényekre, a lehetőségekre, támogatni kell a civileket, a vállalkozásokat és velük együttműködve kell dolgoznia, hiszen egymaga nem tud mindent lefedni. 

A helyi kultúra egyik legfontosabb bástyájaként sokaknak a Juhász Ferenc Művelődési Központ (JFMK) épülete, azaz a régi Faluház jut az eszükbe, azonban ennél sokkal összeszedettebb és szerteágazóbb a kérdés. A város közösségi tereinek a hiánya erősen kihat a kulturális élet lehetőségeire is, ezért ezt a kérdést összetetten és koncepcionálisan kell kezelni.

JFMK (Faluház)

A programterve alapján egész évben folyamatosak a rendezvények, a frekventáltabb időszakokban kimondottan túlterhelt. Az épület technikailag elavult, sok esetben csak nehezen szolgál ki egy-egy színházi előadást vagy koncertet. 

Más nagyobb közösségi zárt terület hiányában ez az egyetlen lehetséges helyszíne az iskolák rendezvényeinek, helyi egyesületek báljainak és nagyobb városi ünnepségeknek is. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai intézményfejlesztéseknek köszönhetően létrejött új tereket a fenntartókkal egyeztetve már rövid távon bevonjuk a város életébe, és például az iskolai rendezvényeket áthelyezzük az új helyszínekre. Hosszabb távon emelett elengedhetetlen a közösségi terek tudatos és tervezett fejlesztése is.

A JFMK épületét a XXI. századi elvárások alapján fel kell újítani, az eddig kihasználatlan tereket élettel kell megtölteni, ezzel új, színesebb kulturális lehetőségeket tudna bevonzani a város. Ezzel együtt a programokhoz kötődően, azok ideje alatt fontosnak tartanánk az étel- és italvásárlás lehetőségét biztosítani, amely jelenleg csak korlátozott idősávokban érhető el. 

A programkínálat színesítéséhez, új látogatók bevonzásához első körben szükségesnek tartjuk a helyi valós igények alapos felmérését, amelyre a szórakoztatás, a művelődés és a kulturális élmények kibővült köre épülhetne. Erősíteni szeretnénk a helyi médián keresztül a programok ismertségét.

A fejlesztéseknek és a változásoknak köszönhetően növekedhetne a programok színvonala és a látogatottság, amely öngerjesztő folyamatként megalapozhatja a kulturális élet folyamatos fejlődését. 

Közösségi ház

A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a Közösségi ház vegyen át minél több feladatot, rendezvényt a Faluháztól, tehermentesítve azt. Az épület és az udvara kiválóan ki tudna szolgálni számos “klub” típusú kisebb rendezvényt és találkozót, a civil egyesületek inkubátoháza lehetne.

Könyvtár

Régebben egy városi könyvtár nem csak a könyvek raktára, hanem egy közösségi találkozóhely, kutatási és tanulási helyszín, illetve kulturális találkozóhely is volt. Mi ezt szeretnék visszahozni, hogy a XXI. századi feltételek biztosításával újra a tudás, a művelődés és a kultúra házává váljon. Nyitvatartásának igazodnia kell az igényekhez, iskolai programok rendszeres helyszínévé kell válnia, és fontos, hogy ide illő kulturális programoknak is teret tudjon adni a felolvasóesteken keresztül a kisebb klasszikus koncerteken át pl. könyvbemutatóknak is.

Bábos ház, Nagy utca 31. és 33. ingatlanok

Jelenleg itt csak a Bábos ház működik, de a két épület felújításával és az udvaraik kihasználásával egy szerves egésszé lehetne kialakítani, ahol a bábosház mellett egy helyi magyar hagyományokat bemutató tájház és kézműves alkotóműhely is megnyithatná kapuit. Ezzel a hagyományőrző programok otthonává válhatna és a környező oktatási intézmények életébe is szervesen bekapcsolódhatna. 

Sváb tájház

A Közösségi ház szomszédságában már évek óta működik, azonban kihasználtsága alacsony. Itt is óriási lehetőség lenne a német kisebbségi önkormányzattal közösen a nemzetiségi programok egy részét ide helyezve valós élettel megtölteni. A német nemzetiségi kultúra ápolása és hagyományőrzés mellett több gyerekprogram és a német nemzetiséghez kapcsolódó zenés program helyszíneként kapcsolódhatna szervesen a város életébe.

Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola (PMAMI)

Az iskola évtizedek óta a város gyerekeinek művészeti fejlődését szolgálja, azonban önálló épület nélkül jelenleg az iskolák, a Faluház, a könyvtár és a közösségi ház termeiben tartja a képzéseit. Ezzel nemcsak az iskola mindennapi életét nehezíti meg a város, hanem a többi kulturális helyszín leterheltségét is fenntartja. Mindenképpen egy önálló központi épület létrehozása lenne a kívánatos, ahol a koncert- és bemutatóterem kialakításával a művészeti iskola kisebb léptékű rendezvényeit házon belül tudnák megszervezni. Ez sokkal több nyitott eseményre teret biztosítana, ahol nemcsak a növendékek mutathatnák be fejlődésüket, de egy új helyszín nyílhatna a komolyzene kedvelőinek, ahova helyi és országos ismertségű művészeket is meg lehetne hívni.

Helyi vállalkozók bevonása

A városi kulturális élethez ezer szállal kapcsolódnak a helyi vállalkozók, akik  intenzívebb bevonása a város életébe és támogatása kiemelten fontos. Jó példaként már ma is működnek olyan közösségi terek, ahol a kikapcsolódás, a kulináris élvezetek, a művészet, a kézművesség és kultúra, vagy ezek valamilyen kombinációja tökéletesen megfér egymással. Ezeket a helyszíneket és vállalkozásokat a város példaértékű kezdeményezéseiként támogatni, népszerűsíteni kell és szervesen bevonni a város életébe, közösen rendezett eseményekkel és programokkal. A fiatalok “helyben tartásának” egyik fontos mozzanata, hogy ők is megtalálják a számukra megfelelő kikapcsolódási lehetőségeket városunkban. Ezeket, városi szintről, központilag rendkívül nehéz biztosítani, ezért ezen a területen nagyon fontos a vállalkozók szerepe és megbecsülése. Fontosnak tartanánk egy kortárs művészeti kiállítótér, kreatív tér létrehozását is, amely többek között a helyi alkotóknak is lehetőséget biztosítania a megjelenésre, a helyi kulturális élet felpezsdítésére.

Szabadtéri rendezvények

A városünnep, az államalapítás ünnepe és többek között az Angyalfia vásár is a város központjában van megtartva évről évre. Ezek a legnagyobb rendezvényeink, amiknek a helyszíne nem rendezett, parkolókban, murván, úttesten, ad-hoc jelleggel kialakított szinpadokkal próbálkozik a város több-kevesebb sikerrel. A városközpont tervezésekor komolyan figyelembe szeretnénk venni azt, hogy legyen egy olyan központi hely, ahol a szabadtéri programokat és koncerteket, kulturális eseményeket állandó jelleggel lehet megtartani. Ezzel bővülhetne a rendezvények száma, minősége és ez is kiváló területe lehet a helyi mikro- és kisvállalkozások támogatásának.

Emelett nagyobb figyelmet szentelnénk a patakparti rendezvény területnek is, a színpad évek óta kihasználatlan, nincsenek meg az alapvető feltételei sem a programok szervezésének.

Piac

Évszázadokig a helyi piacokon és vásárokon zajlott a kulturális élet jelentős része. Tudjuk, hogy ez már elmúlt, azonban a mai világunkban is fontos találkozási pont egy jól használható piac, ahol méltó körülmények között lehetne hétvégente nem csak vásárolni, hanem együtt tölteni az időt. Fontosnak tartjuk, hogy állandó és rendezett helye legyen a helyi piacnak, nagyobb fókuszt fordítva a vásárlás mellett a programokra, egymás megismerésére és hétvégente hasznos idő eltöltésére.

A itt felsoroltakon kívül még természetesen még számos módja és lehetősége van a helyi kulturális élet sokszínűvé és jobbá tételének, azonban mi ezt a lakossággal közösen szeretnénk véglegesíteni. Írásunkat e közös gondolkodás indításának szánjuk.

„Régi és új”: harmonikus városfejlesztési terv, valódi összehangolás és integráció

Városunk számos vélt vagy valós törésvonal mentén tagolt: együtt él benne biai és torbágyi; őslakos és újonnan ideköltöző, belterületi és külterületi… a sort sokáig folytathatnánk. Ezek a csoportok sokszor különböző érdekekkel, elgondolásokkal vagy vágyakkal rendelkeznek, amelyek bizonyos esetekben szembefordítják egymással a helyieket. Mi abban hiszünk, hogy érdemes egymást minél jobban megismernünk és megértenünk, és ez alapján keresnünk városunk fejlődése szempontjából a legjobb megoldásokat. Ehhez szükségünk van párbeszédre: többek között jó találkozási pontokra, jó fórumokra – és arra, hogy tisztában legyünk azokkal az értékekkel, amelyek összekötnek bennünket. Ez jelentheti a közös megoldások, a harmonikus együttélés alapjait.

Ehhez kapcsolódóan mutatjuk be most helyzetelemzésünket és javaslatainkat, mert hiszünk benne, hogy a biatorbágyi városvezetés aktuális és szükséges feladata a különböző hátterű lakosok közötti feszültségek kezelése és a település kiegyensúlyozott fejlesztése. A város dinamikus növekedése és a folyamatosan érkező új lakosok integrációja kritikus tényezői a hosszú távú stabilitásnak és prosperitásnak. 

A következő fő kihívásokat azonosítottuk:

 • Tájékozatlanság a város fejlődésével és terveivel kapcsolatban.
 • Kommunikációs hiány a régi és új lakosok között.
 • Ellenállás az új fejlesztésekkel szemben egyes csoportok részéről.
 • A város épített és természeti értékeinek ismerethiánya.
 • A város „szellemi” múltjának és jelenének nem ismerete (pl. helyi hagyományok, kulturális élet, iskolák, ismert biatorbágyi emberek).
 • A régi lakosok nem ismerik az újak motivációit, igényeit.

 A Biatorbágyért Egyesület javaslatai:

 1. Új és jól működő kommunikációs platform(ok) létrehozása
 • Online és offline fórumok létrehozása, ahol a különböző hátterű lakosok megvitathatják véleményeiket, kérdéseiket és aggodalmaikat. A jelenleg működő platformok mellet a város által is moderált (mederbe terelt) és tartalommal megtöltött felületet látnánk szükségesnek.
 • Rendszeres (!) tájékoztató rendezvények és műhelyek szervezése a város fejlesztési terveiről, új irányokról, változásokról.
 1. Integrációs programok
 • Közösségi programok és események szervezése, amelyek elősegítik az integrációt és a kulturális cserét a régi és új lakosok között.
 • A városi programok decentralizálása
 • A város bemutatása az új lakosoknak:
  • Önkormányzat, Faluház / JFMK, „Ismerd meg a legjobb…” sorozat (kirándulóhelyet, sportpályát, reggelizőt, kávézót, hentest, zöldségest, könyvesboltot, virágboltot, játszóteret, sörözőt, stb.)
  • Ismertető videók röviden – YouTube / Tik-Tok
  • Rendszeres vezetett túrák a városban, szervezett / irányított módon – a Faluházban most is elérhető sétafüzetek alapján, vagy a Mozgás a Természetben csapattal egyeztetve. 
 • A város fiataljainak megszólítás az aktuálisan használt online felületeken keresztül – Instagram / Tik-tok
 1. Transzparens fejlesztési terv
 • A városfejlesztési tervek teljes nyilvánosságra hozatala, a lakosok valós bevonása a tervezési folyamatba (nem az utolsó pillanatban) és visszajelzések gyűjtése.
 • Digitális platform létrehozása, ahol a lakosok tájékozódhatnak a jelenlegi és jövőbeni fejlesztési projektekről, és visszajelzést adhatnak azokra.
 1. Oktatási és tájékoztatási kampányok
 • Tájékoztató kampányok lebonyolítása a város hosszú távú fejlesztési céljairól, és annak előnyeiről mind a régi, mind az új lakosok számára. Frissítve a jelenleg nem túl nagy elérésű biatorbágyi TV / YouTube / Körkép által szolgáltatott információkat. 
 1. Zöld és fenntartható fejlesztések
 • A fejlesztések során nagy hangsúlyt kell fektetni a zöld és fenntartható technológiákra, hogy a város hosszú távú fenntarthatóságot és élhető környezetet biztosítson minden lakos számára.

A fent említett javaslatok a közösségi összhang és a város harmonikus fejlesztésének előmozdítását célozzák meg. A Biatorbágyért Egyesület elkötelezett a lakosokkal való aktív párbeszéd és együttműködés mellett – erre garancia az egyesületünk sokszínű tagsága – egyesületünk várja a lakosok aktív részvételét és visszajelzéseit a fenti javaslatokkal kapcsolatban.

A lakosság független tájékoztatása

Biatorbágyon 2010 előtt havi szinten jelent meg a várostól független “Biatorbágyi Krónika” kiadvány, amit a helyi üzletekben lehetett nagyon kedvezményes áron megvásárolni. Független szerkesztővel, kiadóval igyekezett a helyi híreket eljuttatni minden érdeklődő biatorbágyi lakoshoz – hiszen ekkor még az online felületek nem léteztek. 

2010-től jelentős változás történt, mert ekkor született döntés a városi média megalakításáról. Ennek első lépése és azóta is zászlóshajója a Biatorbágyi Körkép újság volt, amit még az önkormányzaton belül állítottak elő és már a kezdetekkor is a célja a gondolkodásmód és a szemlélet formálása volt, háttérbe helyezve a korrekt és független tájékoztatást.

A 2010-es évek közepétől érhető tetten az a tendencia, hogy a városi kommunikációt nem segíteni, hanem uralni szeretné a városvezetés, ekkor vetődött fel egy helyi rádiós és televíziós szolgáltatás lehetősége is. Előbbi elvetésre került, azonban az utóbbiban a város vezetése komoly lehetőséget látott. A képviselő-testület viszonylag gyorsan döntött arról, hogy a televíziós szolgáltatás miatt külön céget alapít, amelybe átteszi a nyomtatott újságot is, így létrejött a Média Kft., amely mára egy komplett médiabirodalommal uralja le közpénzből a városi kommunikációt:

 • Körkép – a város nyomtatásban megjelenő újságja
 • Völgyhíd TV – televíziós produkció, online és műsorszóró szolgáltatáson
 • a Média Kft. weboldala
 • Otthonunk Biatorbágy – közösségi média (Facebook)
 • városi hirdetések, óriásplakátok

Ezen felületek mindegyikére jellemző, hogy meg sem kísérli a független és korrekt tájékoztatást, hiszen szinte kizárólag a város vezetésének a hangjai, gondolatai és arcai jelenhetnek meg benne – természetesen a kötelező “cukiságfaktor” mellett, azaz a gyerekprogramok, iskolai fellépések és sportesemények városi események beszámolói is elengedhetetlen részét képezik a repertoárnak. De ennek legfőbb oka az eladhatóság vagy inkább elfogadhatóság fenntartása, lévén a lakosság számára ingyenes, azonban a közösségnek 2024-ben már közel 140 millió forintjába kerül.

Mi megszüntetjük az egyoldalú tájékoztatást. A közpénzből fenntartott médiafelületeken propagandacélú anyagok helyett független és kiegyenlített tájékoztatást alakítunk ki. Teret adunk a városért tenni akaró egyesületek, csoportok gondolatainak és kritikáinak a bemutatására. A párbeszédnek, az előremutató helyi vitáknak felületet biztosítunk és ezzel is bevonjuk a helyieket a közéletbe. 

Nagyobb lehetőséget biztosítunk minden felületen a helyi egyesületek illetve a mikro- és kisvállalkozások megismerésének és népszerűsítésének, hiszen ők a közösségünk motorjaivá is válhatnak.

Részletesebben az egyes felületekről:

Körkép

A mostani propagandaanyag helyett a városunk polgári újságává kell váljon. Sokszínű, informatív, a fontos kérdéseket vizsgáló, a döntéselőkészítéseket több oldalról megvilágító, vitató, vitázó újság létrehozása a célunk, ahol engedjük a legkülönbözőbb véleményeket ütközni. 

Erősítjük az online megjelenést és terjesztést. A nyomtatott változatot, környezettudatosan, csak azokra a címekre szeretnénk küldeni, ahol a lakók ezt külön kérik.

Völgyhíd TV

Az áthallásos egyperces hírek helyett, sokkal komolyabb hírműsorokat szeretnénk készíteni. A lakosságot, akár a döntéseket megelőző folyamatokról is célszerűnek gondoljuk alapos háttérmunkával tájékoztatni. 

Média Kft. weboldala

Hírportállá kell válnia, mely a helyben és a helyieknek készült anyagok mellett a helyi érdekeltségű országos híreket is megjeleníti. Szervesen össze kell fognia a többi médiafelületén megjelenő anyagokat, hogy egy jó kiindulási információs csatorna jöjjön létre a látogatók, érdeklődők számára.

Otthonunk Biatorbágy

A közösségi média felülete a legalkalmasabb a mozgósításra és a többi médiafelület terjesztésére. A mai rohanó világban teljesen egyedi kommunikációs stratégiát kell alkalmazni a Facebook, az Instagram és a TikTok csatornákon is, hiszen mindegyiknek megvan az egyedi közönsége és fogyasztó rétege. Mi szeretnénk kihasználni ehhez az új digitalizációs megoldásokat, és egy népszerű, korrekten és gyorsan tájékoztató információs felületet biztosítani minden érdeklődőnek.

Városi hirdetések, óriásplakátok

A város egész területén jobban kell kihasználni a hirdetési felületeket. A buszmegállókban és a frekventált helyeken olyan városképbe illő hirdetési felületeket kell kialakítani amelyek a helyi mikro- és kisvállalkozásoknak önköltségi áron biztosítanak megjelenési lehetőséget.
Kiegyenlítettebb tájékoztatást, virtuális és valódi városi agorát, előremutató helyi vitákat, párbeszédet, a közösségek fejlődését a helyieket nemcsak a szavak szintjén bevonó, és transzparens döntéshozást kívánunk, és ezért dolgozunk – és ennek megfelelő városi kommunikációt.

Miért nem baj, ha nem a Fidesz nyer? Kormánypárti, vagy független városvezetést?

Az elmúlt évben lépett nyilvánosság elé egyesületünk. Meggyőződésünk szerint az országos pártpolitikától mentes, kizárólag a helyi kérdésekben állást foglaló, és ezekért dolgozni, alkotni hivatott közösség a legalkalmasabb egy város vezetésére, ezért mi is ilyenképpen határozzuk meg magunkat. Sok kérdésben nem értünk egyet a jelenlegi városvezetéssel, és szerintünk Biatorbágy fejlődése rossz irányba halad, ezért indítunk polgármester- és önkormányzati képviselőjelölteket a jelenleg regnáló városvezetés módszerét és stílusát folytatni szándékozókkal szemben.

Baráti, ismerősök közötti beszélgetéseken több alkalommal elhangzott egy kérdés, miszerint „nem érinti-e hátrányosan a várost az, ha megváltozik a jelenleg kormánypárti városvezetés?” 

Ismerve és átgondolva városunk utolsó néhány évtizedének fejlődési irányait és lehetőségeit, valamint megvizsgálva a jelenleg kormánypárti és nem kormánypárti irányítású környező települések fejlesztéseit, megállapítható, hogy egyáltalán nem olyan egyértelmű itt az összefüggés, mint ahogy azt sokan hiszik.

Meggyőződésünk szerint egy alapvetően demokratikus országban ennek a kérdésnek nem lenne szabad felmerülnie. Hisszük, hogy Magyarország még egy ilyen ország. Véleményünket és megállapításainkat e témában szeretnénk megosztani veletek.

 • Egyesületünk alapvetően egy helyi formáció, országos pártoktól – és így természetesen az országos ellenzéki pártoktól is – független, azaz nem egy “országos ellenzéki” formáció. Ez számunkra azt jelenti, hogy nem a jelenlegi kormánypárttal szemben határozzuk meg magunkat, hanem kizárólag Biatorbágy lakossága felé elkötelezett, a városért dolgozni akaró közösségként, amely gyakran kritikus a jelenlegi városvezetés döntéseivel szemben.
 • A helyi önkormányzatok érdekérvényesítő képessége a legtöbb esetben nem függ össze az adott településvezetés valamelyik párt iránti elkötelezettségével. Sokszor előfordul, hogy a helyi érdekek nem egyeznek meg vélt vagy valós országos érdekekkel, állami intézmények vagy vezetőik elképzelésével. 

Számos példát látunk arra, hogy az alapvetően független városvezetések is igen eredményesen működnek, nem „kerülik el” őket az állami beruházások, számos innovatív megoldást visznek véghez a lakosságuk érdekében. Ilyen település a környékünkön   a független vezetésű Érd ahol a közelmúltban állami támogatásból útfejlesztések, körforgalom építések történtek (nem kanyarodó sávok és lámpás kereszteződések). A legjobb példa talán Telki, ahol a független városvezetés alatt iskola, óvoda, Egészségház, könyvtár,  Közösségi Ház és sportcsarnok is épült. Megemlíthetjük akár Pilisvörösvárt is, ahol jelenleg uszoda építése zajlik.

Arra is van több példa , amikor a kormánypárti városvezetők nem tudták / tudják érvényesíteni a településeik érdekeit:

Biatorbágy a lakosságszámát és az itt működő cégeket tekintve az ország egyik leggazdagabb települése. A saját források hatékonyabb felhasználása a jelenleginél lényegesen több saját költségű fejlesztést tenne lehetővé.

Biatorbágy költségvetésében a kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása minden évban alul van tervezve. 2022-től az évenkénti kifizetett támogatás  több száz millió forinttal haladta meg a tervezett mértéket. 2022-ről 2023-ra az állam által kifizetett támogatás összege 18%-al csökkent. Az infláció miatt a reálérték csökkenés ennél lényegesen nagyobb volt. A 2024. évi költségvetésben már az elmúlt év ténylegesen kifizetett önkormányzati  támogatást tervezték nagyjából 10%-os inflációval számolva. Az látszik, hogy – nem ismerve a 2024.-évi tényleges kifizetéseket – nagy “érvágás” a kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása miatt 2023-ban érte az önkormányzatokat. Az állami támogatás csökkentése a kormánypárti és a nem kormánypárti településeket egyaránt érintette .

Egyesületünk véleménye szerint Biatorbágy kormánypárti városvezetése nem tudott megfelelően élni az elmúlt közel másfél évtized lehetőségeivel. Egy település fejlődésének hatékonyságát sokkal inkább a vezetés település iránti elkötelezettsége, felkészültsége és prioritásai határozzák meg, mint az aktuálisan regnáló kormánypárthoz való hűsége.

Az én Biatorbágyom: beszélgetés Batka Majával

Mi motivált arra, hogy a Biatorbágyért egyesületbe belépve, közéleti szerepet vállalj?

Azt gondoltam, ha nekem igényem van arra, hogy Biatorbágy egy élhető, szerethető város legyen, ami folyamatosan fejlődik, harmóniában lakosaival és természeti adottságaival, akkor azért tennem is kell. Nem várhatom csak másoktól, hogy megoldjanak mindent és az én igényeimnek és elvárásaimnak megfelelően alakítsák ki környezetünket. 

Milyen ügyekkel foglalkoztál eddig?

Az elmúlt időszakban elsősorban az itt élőkkel – nem csak a fiatalokkal –  próbáltam kapcsolatot teremteni, felmérni Biatorbágy legfőbb problémáit, mind szociális, mind infrastrukturális szempontból. A Biatorbágyért Egyesületben folyamatosan dolgozunk azokon a terveken, amelyekkel ezeket a problémákat orvosolni lehetne. Párhuzamosan figyelem a jelenlegi városvezetés munkáját, döntéseit, ezek hatását városunkra, folyamatosan tanulva, miket lenne érdemes máshogyan csinálni.

Milyen ügyeket szeretnél felvállalni a Biatorbágyért egyesület segítségével?

Szeretném, ha elérnénk, hogy Biatorbágy egy „élő kisváros” legyen. Ne csak aludni járjunk haza, legyen lehetősége minden korosztálynak a kikapcsolódásra, sportolásra, fejlődésre, szórakozásra. A fiatalok szabadidejének célzott eltöltése nagy kihívás. Ennek hiányában rövid időn belül több száz középiskolás fog céltalanul bolyongani a város utcáin. Ehhez a közösségi terek számát növelni kell, a minőségre energiát és pénzt kell áldozni. Fontosnak tartom, hogy minél több mindent tudjunk helyben elintézni: vásárlás, szolgáltatások, egészségügy, hivatali ügyintézés. 

Az autópálya és a vasút miatt mindenképp szeretnék foglalkozni a zajvédelemmel. Por- és zajvédő fasort/parkerdőt kell telepíteni a lakópark és a szántóföld közé. A városban érvényben lévő sebességkorlátozásokat felül kell vizsgálni, ha indokolt, változtatni. A meglévő korlátozásokat pedig be kell tartatni. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, elképesztően fontosnak gondolom az oktatást. Gyakran annyi mindenen segítene, akár a közlekedésben is, ha nemcsak a beruházásokra várnánk, amelyekkel a forgalmat csökkenthetjük, gyorsíthatjuk, hanem energiát és időt fektetnénk abba, hogy egy kulturált, intelligens közlekedési stílust népszerűsítsünk, oktassunk, gyermekkortól kezdve.

Mit csinálnál máshogy, mint a jelenlegi városvezetés?

A stratégiai döntéseknél mindenképpen kikérném a lakosság véleményét, majd gondos szakértői csapattal készíteném elő, mindent hosszú távra tervezve, mérlegelve. Hatalmas probléma gyakran a koncepció hiánya, amivel egy városvezetés saját magával és a várossal szúr ki. Sokkal nagyobb szerepet adnék a helyi vállalkozásoknak. Támogatásokat és kedvezményeket biztosítanék a működésükhöz, fejlődésükhöz. Az itteni vállalkozásoknak érje meg Biatorbágyon tevékenykedni, a helyieknek pedig legyen lehetőségük helyi megbízható vállalkozók szolgáltatásait igénybe venni. Több figyelmet adnék a fiatal korosztálynak – a kultúráért, szabadidős tevékenységekért, kikapcsolódásért ne Budapestre kelljen bejárni a fiataloknak, hadd legyen itt helyben teljes életük, akár kisebbek, akár fiatal felnőttek!

Miért szereted ezt a várost?

Szeretem az itt élő embereket, szeretem, hogy Biatorbágy akkora, és olyan változatos, hogy soha nem lehet megunni. Szeretem, hogy rengeteg kincset és lehetőséget rejt magában, amit csak megfelelően kellene használni és nem kihasználni. 

Milyennek látnád szívesen Biatorbágyot 10 év múlva?

Egyszerre nyugodtabbnak és elevenebbnek. Több életet képzelnék el benne, több mosollyal, kevesebb feszültséggel, kevesebb dugóban üléssel, szitkozódással.

Mi a kedvenc helyed Biatorbágyon, és miért szereted?

Nehéz kérdés, rengeteg számomra kedves hely van itt. A Madárlest mindenképp megemlíteném, imádok a tó partján üldögélni, gyönyörködni gazdag élővilágában, kikapcsol és feltölt. A Szily-kápolna is dobogós helyen van a szívemben, az odavezető út, a kápolna szépsége, (akusztikája népdal énekléskor 🙂 ), a kilátás… Illetve kedvenc helyeim a boltok, pékségek, zöldségesek, trafikok, ahová járok: útközben, vásárlás közben, mindig jó beszélgetésekbe keveredek helyiekkel, vállalkozókkal, alkalmazottakkal. Olyankor érzem, hogy szeretem ezt a helyet, itthon vagyok, és egy jó közösségben élek.

Mit üzensz azoknak, akik szerint túl fiatal és tapasztalatlan vagy ahhoz, hogy politizálj?

Szerintem nincs olyan, hogy túl fiatal, ha arról van szó, hogy mások érdekeit képviseljük. Ez elsősorban mentalitáson, érzelmi intelligencián és igazságérzeten múlik, nem életkoron. Elismerem az idősebbek tudását, tapasztalatát, véleményét, szükségünk is van rá, de azt gondolom, a fiatalok éles szeme, látásmódja, ítélőképessége, kritikája, elengedhetetlen a fejlődéshez, a jövőálló megoldásokhoz. Pár példa: Amerikában, az alapító atyák életkorára 1776. július 4-én: Alexander Hamilton 21 éves, James Madison 25… Magyarországon az 1848-49-es forradalom idején a márciusi ifjak pár tagjának életkora: Petőfi Sándor 25 éves, Jókai Mór 23, Irinyi József 26… 

Amikor változást akarunk, azt nem várhatjuk (csak) azoktól, akik már háromszor annyit éltek, mint mi, miközben a változás elsősorban nekünk, fiataloknak fontos. A mi  jövőnk a tét… Nekem van motivációm, akaraterőm, rugalmas vagyok és gyorsan tanulok. Remek, szintén nagyon motivált csapattal dolgozom együtt, akiknek tudom, mindig számíthatok a segítségére és támaszkodhatok tudására és tapasztalatára.

Batka Maja bemutatkozás

Biatorbágy egészségügyi ellátásának helyzete és jövőbeli fejlesztési lehetőségei

Az egészségügy helyzete országosan és helyi – városi és regionális – szinten is rengeteg kihívással küzd. Az egyre öregedő társadalom, a szektor általános alulfinanszírozottsága, az államilag fenntartott intézmények korszerűtlensége, a rendszer működtetésének strukturális hibái, a támogatott ellátások finanszírozásának visszásságai, az egyre jelentősebb munkaerőhiány az egészségügyi szakemberek (orvosok és ápolók) tekintetében mind egyre jelentősebb problémákat okoznak az ellátásban. 

Az egészségügyi ellátás jelenlegi helyzete Biatorbágyon összetett. Számos változás nemzeti szintű reformokat és intézkedéseket igényel, ugyanakkor azt gondoljuk, bizonyos helyi szinten is jelentkező problémákra adhatna a városvezetés a jelenleginél hathatósabb válaszokat. Célunk jelen írásunkkal – amelynek összeállításához egészségügyi szakemberekkel konzultáltunk – az, hogy összefoglaljuk ennek főbb pontjait, kiemelve a hibákat, hiányosságokat, és javaslatokat tegyünk a jövőbeli optimalizálásra. 

Aktuális helyzetkép a biatorbágyi egészségügyi ellátásokról

 • Az Egészségházban kevés a rendelés, kevés az orvos, az időpontok foglalása nehézkes.
 • A rendelésekhez – TB és önkormányzat által finanszírozott – nem adottak a személyi feltételek, emiatt fennakadások vannak. Sok orvos nem tudja vállalni, hogy asszisztencia nélkül és nem megfelelő helyen kerüljön sor az ellátásra, ezzel egyidőben az Egészségház részben kihasználatlan.
 • A helyi háziorvosi körzetek túl nagyok, 2600 fő / körzet is előfordul, amely az orvosi ellátáshoz való hozzáférést nehezíti: az optimális szám 2000 fő körüli lenne.
 • A Covid-járvány óta jelentősen csökkent a betegek száma, sokan otthon próbálják magukat ápolni.
 • A betegségek megelőzéséhez, korai felismeréséhez elengedhetetlen lenne, hogy az orvosok ne csak a gyógyítással, hanem a prevencióval is foglalkozzanak (jelenleg heti két óra prevenciós rendelési idő van előírva), de erre az általános gyakorlatban csak minimális idő jut.
 • A Szabadság úti rendelő az önkormányzat tulajdonában van, a többi (gyermekorvosi és felnőtt körzeti) rendelő magántulajdon. A szolgáltatási minőség szempontjából nem optimális az önkormányzati tulajdon, mert nagyon nehézkes bármilyen felújítás, vagy bármilyen bővítés.
 • Városunkban egy új országos szabályozás értelmében megszűnt a korábban megszokott orvosi ügyelet, amelyet az önkormányzat saját forrásból próbált pótolni, egy hétköznapokon 8 és 16 óra között (tehát munkaidőben, nagyjából a háziorvosok rendelési idejében) elérhető ügyelettel. Az új ügyeleti rendszerből hiányzik az eszköz és emberi erőforrás.
 • Budaörsön február 15-től működik az újfajta alapítványi ügyelet. Itt a gyakorlatban a Budaörs Kártya hátrányba hozza a biatorbágyiakat a budaörsi szakellátó intézetekben.
 • Egy helyi mentőállomás telepítésének nincs realitása Biatorbágyon, a nagy beruházási költség, illetve a szakember-, mentőorvos-, szakápoló hiány miatt. A mentők országos szinten vannak beosztva, környékünkön Budaörsön és Érden is van mentőállomás.
 • A helyi védőnői szolgálat jól működik, de munkájukban ők is számos kihívással küzdenek, például nincs szolgálati autójuk, ennek hiányában igen nehézkesen érik el a külterületi lakókat.
 • A városunkban eddig működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás átalakul a Gondosóra programra, de itt is kevés a szakember.

Kis színes”: kommunikáció, sport, egészségügy: hangsúlyok a helyi költségvetésben

Biatorbágy város 2024-es éves költségvetésében az alábbi működési célú sarokszámok és arányok találhatóak az önkormányzat saját tulajdonú társaságai számára:

 • – Média Nonprofit Kft.: 146 millió Ft
 • – Viadukt Nonprofit Kft.: 133 millió Ft 
 • – Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.: az első 6 hónapra 72,5 millió Ft

Javaslatok a jövőbeli fejlesztésekre

 • Csatlakozás a budaörsi alapítványi ügyelethez:
  • Megoldaná az ügyeleti ellátás hiányát a biatorbágyon
  • Hozzáférést biztosítana a budaörsi szakrendelőkhöz.
  • Gazdaságosabb és hatékonyabb lenne, mint a jelenlegi rendszer.
 • Körzeti orvosok rendelési idejének eltolása:
  • A körzeti orvosok rendelési idejének körültekintő módosítása lehetővé tenné a 8:00-tól 20:00-ig tartó körzeti orvosi ellátást városunkban. 
 • Prevenció erősítése:
  • A rendelési időn belül legalább 2 óra prevencióra fordítása.
  • A Vöröskereszt jobb bevonása az egészségnapokba és a szűrővizsgálatokba.
  • Elsősegélynyújtás-napok szervezése felnőttek számára is.
 • Szakellátás fejlesztése:
  • Jól működő szakellátás és szűrővizsgálatok biztosítása Biatorbágyon
  • Gyermekorvosi ügyelet Biatorbágyon.
  • Egynapos sebészet az Egészségházban.
 • Egyéb javaslatok:
  • Az Egészségházban kiadni férőhelyeket magánellátásokra.
  • Felvilágosítások szervezése a betegeknek különböző problémák esetén.
  • A védőnői szolgálat számára gépkocsi biztosítása.
  • A Gondosóra program fejlesztése, szakemberek bevonása.

Véleményünk szerint a biatorbágyi egészségügyi ellátás optimalizálása összehangolt erőfeszítéseket igényel az önkormányzat, az egészségügyi intézmények és a lakosság részéről. A fenti javaslatok megvalósítása javíthatná az ellátás minőségét és hozzáférhetőségét Biatorbágyon.

Jelen írás célja a tájékoztatás és a lakossági vélemények begyűjtése, a párbeszéd elindítása a biatorbágyi egészségügy jövőjéről. Az összefoglaló nem teljeskörű, további témák is bevonhatók a vitába. Fontos megjegyezni, hogy a javaslatok megvalósíthatósága további vizsgálatokat igényel! Bár az összefoglaló megírásához szakmai konzultációt folytattunk érintettekkel, az írás szerzője nem szakértő, és a javaslatok nem minősülnek szakértői véleménynek.

Tótpál Judit

Építészmérnök vagyok. Szakmai pályafutásom során különböző tervező formációkban dolgoztam, illetve építész hallgatókat tanítottam a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. Az utóbbi években figyelmem az építészeti tervezés mellett egyre hangsúlyosabban a helyi értékvédelem felé fordult, 2015-2020 között a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke voltam.

Biatorbágyon nőttem fel, ma is itt élek a családommal, itt élnek a rokonaim, itt éltek és dolgoztak, alkottak az őseim.
Nagyon szeretem ezt a várost! Úgy gondolom, hogy a hely története – ami az utcák vonalvezetéséből, az épületek részleteiből kiolvasható – és az egykor itt élők élettörténetei finoman összesimulnak. Szeretem ezeket az összefüggéseket feltárni és másoknak is megmutatni, mert meggyőződésem, hogy ez a tudás is segíti bennünk elmélyíteni az idetartozás, összetartozás érzését. Az ehhez kapcsolódó ötleteim közül már több is megvalósult. A „Kalandozások Biatorbágyon” című sétaajánló leporelló-sorozat gyalogos városfelfedezésre buzdítja az érdeklődőket. A gyerekeknek szóló „Fedezzük fel Biatorbágyot!” programot a helyi általános iskolákkal együttműködve vezettem évekig. Majd ehhez kapcsolódva jelent meg a „Biatorbágy gyerekeknek” című városfelfedező könyvecske is, melynek egyik szerzője vagyok.

Biatorbágyon élő építészként folyamatosan figyelemmel kísérem a városi táj változásait, értékes építészeti örökségünk sorsát, a település léptékváltását. Úgy látom, hogy jelenleg a település jövőjét megalapozó szabályozás nem veszi figyelembe az itt élők reális igényeit.
Képviselői munkámmal szeretném Biatorbágyot olyan irányba terelni,

 • ahol a mennyiségi fejlesztés helyett a minőség a fontos,
 • ahol az épített és természeti környezet egyensúlya kiemelt figyelmet nyer,
 • ahol a helyi termelők, kézművesek, gyártók és vállalkozások kiemelt szerepet kapnak,
 • ahol az átgondolt, kisléptékű beruházások és a lakosság bevonása, alapos tájékoztatása a jellemző,
 • ahol a városba látogatókat nem csupán a helyi turisztikai látványosságok, de az a derű is elvarázsolja, mely az itt élők jó közérzetéből fakad.

A Biatorbágyért Egyesület tagjai politikai pártállástól függetlenül szövetkeztek egymással. A város jövőjével kapcsolatos elképzeléseik irányával egyetértek. Örömmel vállaltam, hogy az Egyesület önkormányzati képviselőjelöltje legyek a 6. körzetben, hiszen a biai városrészen belül ezt a területet ismerem legjobban: ez a lakóhelyem, itt jártam oviba, iskolába, templomba, német órára és kutyát sétáltatni.
Nemcsak a területet ismerem jól, de az itt lakókat is, sokukat gyerekkorom óta. Számomra ez azért fontos, mert úgy képzelem, hogy a jó képviselői munka a helyismeret mellett a személyes találkozásokon alapul.