Egy bizottsági ülés margójára

2024. március 11-én városunkban rendkívüli Képviselő Testületi ülés volt. Egyesületünk tagjainak két napirendi ponttal kapcsolatban voltak észrevételei, melyeket a testületi ülést megelőző Pénzügyi és városfejlesztési Bizottság ülésén mondhattákk el a jelenlévő képviselőknek.Az „Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról” szóló napirendhez a bizottsági ülés előtt írásban is jeleztük kifogásainkat. Hozzászólásomban elmondtam, hogy a közel 300 MFt-os munka ajánlattételére a meghívásos pályáztatás során – véleményünk szerint – többségében a munka elvégzésére alkalmatlan, néhány tízmilliós árbevételű, 1-2 munkavállalói létszámmal rendelkező cégeket kér fel a jelenlegi városvezetés. Másik kifogásunk az előterjesztéshez csatolt műszaki leírás felületessége. A homályosan, nem megfelelő tervezés alapján megfogalmazott pályáztatás csak rossz ajánlatokat, vagy az ajánlattevők kérdései miatt elhúzódó pályáztatást eredményez. Sajnos erre volt példa a legutóbbi Forrás utcai pályázat, ahol nagyjából 170 kérdést tettek fel a pályázó cégek, ami miatt a pályázat lezárása több mint három hónappal elcsúszva, szintén a 2024.03.11.-i testületi ülésen került sor.

Felvetett kérdéseimre először városunk önkormányzatának jegyzője válaszolt. Elmondta, hogy a felkérést ajánlattételre egy gondos előminősítés után, az ott alkalmasnak tartott társaságoknak küldik meg. Ugyanakkor jelezte, hogy a tárgyi előterjesztésben szereplő cégek közül az egyiket kivennék és helyette egy másik céget tennének be, ezzel módosítva a határozattervezetet. (A kivett cég 2021-ben 0 Ft, 2022-ben 8 MFt árbevétellel rendelkezett és mindkét évben 0 fő alkalmazotti létszámmal.) A többi 1-2 főt alkalmazó céget alkalmasnak találja, hiszen alvállalkozókkal is dolgoztathatnak. Felhívtam a figyelmet, hogy az alvállalkozói munka az esetek többségében minőségben rosszabb és drágább. 

A műszaki leírással kapcsolatos észrevételeinkre a műszaki osztály vezetője válaszolt. Elmondta, hogy ők is észlelték a hiányosságokat, de a tervező nem készült el időben. A kiválasztott cégeknek a felkérést már egy „jó” műszaki leírás csatolásával fogják megküldeni. (Kérdésünk, hogy ez mennyire szokványos eljárás? A szavazó képviselőknek mindegy miből tájékozódnak szavazás előtt?)

A másik napirend a „Műszaki ellenőrzés beszerzéséről” címet viselte, ahol szóban fejtettem ki véleményemet. A Forrás utcai óvoda, bölcsőde és főzőkonyha építésének műszaki ellenőri pályázatával kapcsolatban már 2023.12.14-i bizottsági ülésen jeleztem kifogásomat. A testület mintegy 107 MFt-ot tervezett egy olyan munka műszaki ellenőrzésére félretenni, aminek bekerülési költsége sem akkor, sem jelenleg nem tisztázott. 

Több szám is elhangzott a beruházás költségére 3,3 Milliárd és 5 Milliárd között! Erre a projektre tervez felvenni a városvezetés 1,5 milliárd forint hitelt 5 évre. A 3,3 milliárd forint korábban árazott költség már 2023-ban az önkormányzat rendelkezésére állt.

Hozzászólásomban jeleztem, hogy a becsült műszaki ellenőrzési díj a piaci árnak nagyjából a duplája. Városunk jegyzője és polgármestere akkor azzal nyugtatta meg a képviselőket, – már amennyire izgalomba lehet őket ezzel hozni -, hogy nyílt pályáztatással kerül kiválasztásra a műszaki ellenőr és a legjobb ajánlat fog nyerni. 

A mostani 2024.03.11-i előterjesztés szerint a megindított nyílt pályázat (Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) nem szerepel, pedig kéne) a szükséges határidőig nem zárul le, így javasolják egy a „Közbeszerzési Törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés” lefolytatását. Vagyis a „szolgáltatás megrendeléséhez szükséges” „rendelkezésre álló”, korábban megszavaztatott összeget (107 MFt-ot) nem a beígért, esetlegesen a munka piaci árát biztosító nyílt pályáztatással szándékoznak elkölteni. Ezen hozzászólásomra városunk jegyzője próbált meg válaszolni. Elmondta, hogy a műszaki ellenőr kiválasztására kiírt pályázat annyira bonyolult, hogy az elmúlt 3 hónapban odáig sem jutottak el vele, hogy a pályázati kiírást az EKR*-be feltöltsék.  

A műszaki ellenőr jogait és kötelezettségeit jogszabályok (pl. Építési tv.) viszonylag egzakt módon rögzítik. A feladatok szerződésbeni meghatározásában kevés mozgástere van a megrendelőnek és a vállalkozónak. Csak példaképp:  városi utak karbantartására vonatkozó pályázati kiírás a döntést követően kettő héten belül felkerült az EKR-be. Egy műszaki ellenőri szerződés ennél semmiképpen nem bonyolultabb.

A Polgármester Úr azzal egészítette ki a jegyző válaszát, hogy a város összes beruházására – a korábbi döntés ellenére – egy arra jogosulttal, műszaki ellenőri keretszerződést kívánnak kötni. 

Városunkban sajnálatos módon mindkét bizottsági előterjesztés “tipikusnak” mondható. Megmutatják a bizottsági és testületi döntések előkészítettlenségét, a csatolt dokumentumok nem kellő alapossággal történő összeállítását. A képviselők határozataikat gyakran az adott téma kellő ismerete nélkül hozzák meg, esetenként ellentétben korábbi döntésükkel. Az egyetlen pozitívum talán az a két történetben, hogy az előterjesztések hiányosságait a hivatal dolgozói (jegyző, műszaki osztályvezető) elismerik. Igaz, ez a képviselők túlnyomó többségét egyáltalán nem zavarja az előre egyeztetett gomb megnyomásánál.  🙁