Biatorbágy közösségi területeinek fejlesztése

Biatorbágyon jelenleg hiányoznak a megfelelő minőségi közösségi terek, amelyek lehetőséget adnának a helyi lakosok számára a közösségi interakcióra és a kikapcsolódásra. A meglévő közparkok jelenleg nem teljesítik funkciójukat kellő mértékben, funkcionális fejlesztésük és széles körű hasznosításuk elengedhetetlen. Ezen területek most leginkább önmagukért vannak, nem adnak megfelelő tartalmat a közösségépítéshez. A Biatorbágyért Egyesület elkötelezett a közösségi terek fejlesztésének kérdésében, hogy ezen problémákra megoldást találjon.

Az alábbiakban röviden összefoglaltuk javaslatainkat és elképzeléseinket a biatorbágyi közösségi terek fejlesztésével kapcsolatban.

Új közösségi területek kialakítása

Új közösségi területek létrehozását látjuk szükségesnek a város különböző részein – elsősorban az új területeken, amelyek központi, könnyen megközelíthető helyeken találhatóak. Az új területek kialakításakor figyelembe kell venni a lakók igényeit és javaslatait, hogy minden korosztály számára vonzó és hasznos legyen.

Akár új, akár régi, szinte mindegyik fejlesztésre szorul. Cél az olyan közösség terek kialakítása, amelyeket akár kisebb rendezvényekhez lehet használni. Pár példa lehetséges fejlesztésekre:

 • Szintén a környéken maradva, az olasz fagyizónál hatalmas a sokadalom, pedig nagyon rossz helyen van a körforgalom mellett, de a környéken több, jelenleg eladó épület is található, amelyekben például kiváló közösségi teret lehetne kialakítani.
 •  A másik biai helyszín az új Nagy utcai óvoda és iskola környéke. Az óvoda előtti megmaradt parasztházak, és azok kertje szintén kitünő közösségi terek.
 • A Szarvasugrás kiált egy játszótérért, szerencsére itt is akad még  be nem épített terület magasfeszültség alatti üres telkeken kívül is.

Meglévő közparkok funkcionális fejlesztése

Szükséges a meglévő közparkok multifunkcionális területekké alakítása: játszótér, pihenőpark, sportpálya, kutyafuttató, piknikhelyek, éttermek, reggelizők létesítése. A közösségi területek legnagyobb jelenlegi hibája, hogy funkció nélküliek, “csak úgy vannak”. Az ember legritkább esetben megy parkba azért, hogy leüljön – az egyébként nem létező padokra – és nézzen. Amennyiben ezek meg vannak töltve attrakcióval: rendezvény, szabadtéri kiállítás, regeliző, kávézó, kiülő kap helyet benne, csak abban az esetben kerülnek használatba, és élvezi a közösség.

 • Fejlesztendő a Kodály tér (a Nikoletta cukrászda melletti játszóteres tér Torbágyon),
 • a MÁV-házak (a régi vasútállomás épületéhez tartozó két épület a JFMK parkolója és a Pontis Hotel közti parkos részen), az azok közé eső füves-fás rész remek lehetőséget jelentene egy valódi, jól funkcionáló park megteremtésére, de akár a Faluház előtti területtel és a Főtérrel való összekapcsolása is meggondolandó.
 • A Viaduktok és a Főtér közötti rész nagyon elhanyagolt, adná magát a minőségi fejlesztés.
 • A Füzes-patak Viaduktokhoz közeli helyein több jól parkosítható terület van.
 • Kutyafuttató számára kedvező  helyszín lehet a régi vasúti nyomvonal Páty felé eső része.

Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy az új területek kialakítása közmegegyezésen alapuljon, első lépés a meglévő, már kialakított és kialakult területek fejlesztése. Emellett szükségesnek gondoljuk információs táblák és útbaigazító jelzések elhelyezését a parkokban, hogy a látogatók könnyen tájékozódhassanak.

Zöldterületek és természeti elemek integrálása

A meglévő és új közösségi területek kialakítása során a zöldterületek és természeti elemek nagyobb mértékű integrálása a cél, hogy kellemes, természetközeli környezet alakuljon ki.

 • A Forrás-völgy projekt – a Madár-forrástól a Némó-tóig – megérdemli a figyelmet. Eddig a sokadik átgondolás és újratervezés után sem világos, hogy mi lehet a tökéletes megoldás; továbbhaladva pedig szintén megoldásért kiált a jelenleg magántulajdonban álló, de közösségi területként használt lovaspálya.
 • Az iharosi tábor alatti völgy, szintén kiváló közösségi tér lehetne, jó adottságokkal rendelkezik különböző programok lebonyolítására.
 • A régi vasúti nyomvonal viaduktoktól a Madár-forrásig tartó szakasza is érdekes terület lehet ilyen szempontból.

Városi tulajdonban levő ki nem használt, vagy nem jól kihasznált ingatlanok  hasznosítása

 • Posta melleti épületrész
 • MÁV-házak
 • Iharosi tábor

Programok és rendezvények szervezése

Támogatjuk rendszeres közösségi programok, rendezvények szervezését a közparkokban és az új közösségi területeken, hogy növeljük azok látogatottságát és elősegítsük a helyi közösségépítést, valamint a JFMK feladatainak bővítését ezen programok szervezésével kiegészítve.

Párbeszéd és visszajelzés

Kiemelten fontosnak gondoljuk a folyamatos párbeszéd fenntartását a lakosokkal a közösségi terek használatával és fejlesztésével kapcsolatban. Ehhez szükséges online és offline platformokon a visszajelzések gyűjtése, hogy az új beruházások valóban a lakosság igényeinek megfelelően valósuljanak meg.

Finanszírozási modellek és partnerségek

Helyi, regionális és nemzeti források, valamint a privát szektor bevonása a beruházások finanszírozásába (lásd: éttermek, bisztrók, kávézók, stb.) véleményünk szerint szükséges lenne. Ugyanígy, fontosnak tartanánk stratégiai partnerségek kialakítását helyi vállalkozásokkal és civil szervezetekkel a közösségi területek fenntartása és fejlesztése érdekében – korábbi jó példa a tereken / játszótereken kialakított napvitorlás árnyékolások.

A fentebbi javaslatok célja egy élhető, vonzó és közösségi interakciókat ösztönző városi környezet létrehozása Biatorbágyon, amely pozitívan járul hozzá a település hosszú távú fejlődéséhez és a lakók életminőségének javításához. A tervezett fejlesztések a városközpont(ok) közösségi tervezésével összhangban valósulnának meg.

Egy jó példa parkok kialakítására: a XIII. kerületi Thurzó-park 80%-át növények borítják.