Biatorbágy egészségügyi ellátásának helyzete és jövőbeli fejlesztési lehetőségei

Az egészségügy helyzete országosan és helyi – városi és regionális – szinten is rengeteg kihívással küzd. Az egyre öregedő társadalom, a szektor általános alulfinanszírozottsága, az államilag fenntartott intézmények korszerűtlensége, a rendszer működtetésének strukturális hibái, a támogatott ellátások finanszírozásának visszásságai, az egyre jelentősebb munkaerőhiány az egészségügyi szakemberek (orvosok és ápolók) tekintetében mind egyre jelentősebb problémákat okoznak az ellátásban. 

Az egészségügyi ellátás jelenlegi helyzete Biatorbágyon összetett. Számos változás nemzeti szintű reformokat és intézkedéseket igényel, ugyanakkor azt gondoljuk, bizonyos helyi szinten is jelentkező problémákra adhatna a városvezetés a jelenleginél hathatósabb válaszokat. Célunk jelen írásunkkal – amelynek összeállításához egészségügyi szakemberekkel konzultáltunk – az, hogy összefoglaljuk ennek főbb pontjait, kiemelve a hibákat, hiányosságokat, és javaslatokat tegyünk a jövőbeli optimalizálásra. 

Aktuális helyzetkép a biatorbágyi egészségügyi ellátásokról

 • Az Egészségházban kevés a rendelés, kevés az orvos, az időpontok foglalása nehézkes.
 • A rendelésekhez – TB és önkormányzat által finanszírozott – nem adottak a személyi feltételek, emiatt fennakadások vannak. Sok orvos nem tudja vállalni, hogy asszisztencia nélkül és nem megfelelő helyen kerüljön sor az ellátásra, ezzel egyidőben az Egészségház részben kihasználatlan.
 • A helyi háziorvosi körzetek túl nagyok, 2600 fő / körzet is előfordul, amely az orvosi ellátáshoz való hozzáférést nehezíti: az optimális szám 2000 fő körüli lenne.
 • A Covid-járvány óta jelentősen csökkent a betegek száma, sokan otthon próbálják magukat ápolni.
 • A betegségek megelőzéséhez, korai felismeréséhez elengedhetetlen lenne, hogy az orvosok ne csak a gyógyítással, hanem a prevencióval is foglalkozzanak (jelenleg heti két óra prevenciós rendelési idő van előírva), de erre az általános gyakorlatban csak minimális idő jut.
 • A Szabadság úti rendelő az önkormányzat tulajdonában van, a többi (gyermekorvosi és felnőtt körzeti) rendelő magántulajdon. A szolgáltatási minőség szempontjából nem optimális az önkormányzati tulajdon, mert nagyon nehézkes bármilyen felújítás, vagy bármilyen bővítés.
 • Városunkban egy új országos szabályozás értelmében megszűnt a korábban megszokott orvosi ügyelet, amelyet az önkormányzat saját forrásból próbált pótolni, egy hétköznapokon 8 és 16 óra között (tehát munkaidőben, nagyjából a háziorvosok rendelési idejében) elérhető ügyelettel. Az új ügyeleti rendszerből hiányzik az eszköz és emberi erőforrás.
 • Budaörsön február 15-től működik az újfajta alapítványi ügyelet. Itt a gyakorlatban a Budaörs Kártya hátrányba hozza a biatorbágyiakat a budaörsi szakellátó intézetekben.
 • Egy helyi mentőállomás telepítésének nincs realitása Biatorbágyon, a nagy beruházási költség, illetve a szakember-, mentőorvos-, szakápoló hiány miatt. A mentők országos szinten vannak beosztva, környékünkön Budaörsön és Érden is van mentőállomás.
 • A helyi védőnői szolgálat jól működik, de munkájukban ők is számos kihívással küzdenek, például nincs szolgálati autójuk, ennek hiányában igen nehézkesen érik el a külterületi lakókat.
 • A városunkban eddig működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás átalakul a Gondosóra programra, de itt is kevés a szakember.

Kis színes”: kommunikáció, sport, egészségügy: hangsúlyok a helyi költségvetésben

Biatorbágy város 2024-es éves költségvetésében az alábbi működési célú sarokszámok és arányok találhatóak az önkormányzat saját tulajdonú társaságai számára:

 • – Média Nonprofit Kft.: 146 millió Ft
 • – Viadukt Nonprofit Kft.: 133 millió Ft 
 • – Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.: az első 6 hónapra 72,5 millió Ft

Javaslatok a jövőbeli fejlesztésekre

 • Csatlakozás a budaörsi alapítványi ügyelethez:
  • Megoldaná az ügyeleti ellátás hiányát a biatorbágyon
  • Hozzáférést biztosítana a budaörsi szakrendelőkhöz.
  • Gazdaságosabb és hatékonyabb lenne, mint a jelenlegi rendszer.
 • Körzeti orvosok rendelési idejének eltolása:
  • A körzeti orvosok rendelési idejének körültekintő módosítása lehetővé tenné a 8:00-tól 20:00-ig tartó körzeti orvosi ellátást városunkban. 
 • Prevenció erősítése:
  • A rendelési időn belül legalább 2 óra prevencióra fordítása.
  • A Vöröskereszt jobb bevonása az egészségnapokba és a szűrővizsgálatokba.
  • Elsősegélynyújtás-napok szervezése felnőttek számára is.
 • Szakellátás fejlesztése:
  • Jól működő szakellátás és szűrővizsgálatok biztosítása Biatorbágyon
  • Gyermekorvosi ügyelet Biatorbágyon.
  • Egynapos sebészet az Egészségházban.
 • Egyéb javaslatok:
  • Az Egészségházban kiadni férőhelyeket magánellátásokra.
  • Felvilágosítások szervezése a betegeknek különböző problémák esetén.
  • A védőnői szolgálat számára gépkocsi biztosítása.
  • A Gondosóra program fejlesztése, szakemberek bevonása.

Véleményünk szerint a biatorbágyi egészségügyi ellátás optimalizálása összehangolt erőfeszítéseket igényel az önkormányzat, az egészségügyi intézmények és a lakosság részéről. A fenti javaslatok megvalósítása javíthatná az ellátás minőségét és hozzáférhetőségét Biatorbágyon.

Jelen írás célja a tájékoztatás és a lakossági vélemények begyűjtése, a párbeszéd elindítása a biatorbágyi egészségügy jövőjéről. Az összefoglaló nem teljeskörű, további témák is bevonhatók a vitába. Fontos megjegyezni, hogy a javaslatok megvalósíthatósága további vizsgálatokat igényel! Bár az összefoglaló megírásához szakmai konzultációt folytattunk érintettekkel, az írás szerzője nem szakértő, és a javaslatok nem minősülnek szakértői véleménynek.