Biatorbágy egészségügyi ellátásának helyzete és jövőbeli fejlesztési lehetőségei

Az egészségügy helyzete országosan és helyi – városi és regionális – szinten is rengeteg kihívással küzd. Az egyre öregedő társadalom, a szektor általános alulfinanszírozottsága, az államilag fenntartott intézmények korszerűtlensége, a rendszer működtetésének strukturális hibái, a támogatott ellátások finanszírozásának visszásságai, az egyre jelentősebb munkaerőhiány az egészségügyi szakemberek (orvosok és ápolók) tekintetében mind egyre jelentősebb problémákat okoznak az ellátásban. 

Az egészségügyi ellátás jelenlegi helyzete Biatorbágyon összetett. Számos változás nemzeti szintű reformokat és intézkedéseket igényel, ugyanakkor azt gondoljuk, bizonyos helyi szinten is jelentkező problémákra adhatna a városvezetés a jelenleginél hathatósabb válaszokat. Célunk jelen írásunkkal – amelynek összeállításához egészségügyi szakemberekkel konzultáltunk – az, hogy összefoglaljuk ennek főbb pontjait, kiemelve a hibákat, hiányosságokat, és javaslatokat tegyünk a jövőbeli optimalizálásra. 

Aktuális helyzetkép a biatorbágyi egészségügyi ellátásokról

 • Az Egészségházban kevés a rendelés, kevés az orvos, az időpontok foglalása nehézkes.
 • A rendelésekhez – TB és önkormányzat által finanszírozott – nem adottak a személyi feltételek, emiatt fennakadások vannak. Sok orvos nem tudja vállalni, hogy asszisztencia nélkül és nem megfelelő helyen kerüljön sor az ellátásra, ezzel egyidőben az Egészségház részben kihasználatlan.
 • A helyi háziorvosi körzetek túl nagyok, 2600 fő / körzet is előfordul, amely az orvosi ellátáshoz való hozzáférést nehezíti: az optimális szám 2000 fő körüli lenne.
 • A Covid-járvány óta jelentősen csökkent a betegek száma, sokan otthon próbálják magukat ápolni.
 • A betegségek megelőzéséhez, korai felismeréséhez elengedhetetlen lenne, hogy az orvosok ne csak a gyógyítással, hanem a prevencióval is foglalkozzanak (jelenleg heti két óra prevenciós rendelési idő van előírva), de erre az általános gyakorlatban csak minimális idő jut.
 • A Szabadság úti rendelő az önkormányzat tulajdonában van, a többi (gyermekorvosi és felnőtt körzeti) rendelő magántulajdon. A szolgáltatási minőség szempontjából nem optimális az önkormányzati tulajdon, mert nagyon nehézkes bármilyen felújítás, vagy bármilyen bővítés.
 • Városunkban egy új országos szabályozás értelmében megszűnt a korábban megszokott orvosi ügyelet, amelyet az önkormányzat saját forrásból próbált pótolni, egy hétköznapokon 8 és 16 óra között (tehát munkaidőben, nagyjából a háziorvosok rendelési idejében) elérhető ügyelettel. Az új ügyeleti rendszerből hiányzik az eszköz és emberi erőforrás.
 • Budaörsön február 15-től működik az újfajta alapítványi ügyelet. Itt a gyakorlatban a Budaörs Kártya hátrányba hozza a biatorbágyiakat a budaörsi szakellátó intézetekben.
 • Egy helyi mentőállomás telepítésének nincs realitása Biatorbágyon, a nagy beruházási költség, illetve a szakember-, mentőorvos-, szakápoló hiány miatt. A mentők országos szinten vannak beosztva, környékünkön Budaörsön és Érden is van mentőállomás.
 • A helyi védőnői szolgálat jól működik, de munkájukban ők is számos kihívással küzdenek, például nincs szolgálati autójuk, ennek hiányában igen nehézkesen érik el a külterületi lakókat.
 • A városunkban eddig működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás átalakul a Gondosóra programra, de itt is kevés a szakember.

Kis színes”: kommunikáció, sport, egészségügy: hangsúlyok a helyi költségvetésben

Biatorbágy város 2024-es éves költségvetésében az alábbi működési célú sarokszámok és arányok találhatóak az önkormányzat saját tulajdonú társaságai számára:

 • – Média Nonprofit Kft.: 146 millió Ft
 • – Viadukt Nonprofit Kft.: 133 millió Ft 
 • – Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.: az első 6 hónapra 72,5 millió Ft

Javaslatok a jövőbeli fejlesztésekre

 • Csatlakozás a budaörsi alapítványi ügyelethez:
  • Megoldaná az ügyeleti ellátás hiányát a biatorbágyon
  • Hozzáférést biztosítana a budaörsi szakrendelőkhöz.
  • Gazdaságosabb és hatékonyabb lenne, mint a jelenlegi rendszer.
 • Körzeti orvosok rendelési idejének eltolása:
  • A körzeti orvosok rendelési idejének körültekintő módosítása lehetővé tenné a 8:00-tól 20:00-ig tartó körzeti orvosi ellátást városunkban. 
 • Prevenció erősítése:
  • A rendelési időn belül legalább 2 óra prevencióra fordítása.
  • A Vöröskereszt jobb bevonása az egészségnapokba és a szűrővizsgálatokba.
  • Elsősegélynyújtás-napok szervezése felnőttek számára is.
 • Szakellátás fejlesztése:
  • Jól működő szakellátás és szűrővizsgálatok biztosítása Biatorbágyon
  • Gyermekorvosi ügyelet Biatorbágyon.
  • Egynapos sebészet az Egészségházban.
 • Egyéb javaslatok:
  • Az Egészségházban kiadni férőhelyeket magánellátásokra.
  • Felvilágosítások szervezése a betegeknek különböző problémák esetén.
  • A védőnői szolgálat számára gépkocsi biztosítása.
  • A Gondosóra program fejlesztése, szakemberek bevonása.

Véleményünk szerint a biatorbágyi egészségügyi ellátás optimalizálása összehangolt erőfeszítéseket igényel az önkormányzat, az egészségügyi intézmények és a lakosság részéről. A fenti javaslatok megvalósítása javíthatná az ellátás minőségét és hozzáférhetőségét Biatorbágyon.

Jelen írás célja a tájékoztatás és a lakossági vélemények begyűjtése, a párbeszéd elindítása a biatorbágyi egészségügy jövőjéről. Az összefoglaló nem teljeskörű, további témák is bevonhatók a vitába. Fontos megjegyezni, hogy a javaslatok megvalósíthatósága további vizsgálatokat igényel! Bár az összefoglaló megírásához szakmai konzultációt folytattunk érintettekkel, az írás szerzője nem szakértő, és a javaslatok nem minősülnek szakértői véleménynek.

Városi vagyongazdálkodás

Biatorbágy városa az egyik legtehetősebb a Budapesti agglomerációban található települések közül. Bevételeiből összesen éves szinten körülbelül 18,5 milliárd forint (2024-ben pontosan 18 480 853 015) elköltéséről dönt. Ezt azonban véleményünk szerint nem megfelelően teszi: koncepcionalitása, hatékonysága, átláthatósága mind megkérdőjelezhető.

A városi vagyongazdálkodás a költségvetési koncepción alapszik, mely tervszerű gazdálkodásra használhatatlan, költségvetési prioritások felállítására alkalmatlan!

„Biatorbágy Város Önkormányzata 2024-ben is a kötelező és az önként vállalt feladatainak tervszerű és következetes ellátására törekszik, a humán, az infrastrukturális és pénzügyi erőforrásainak gazdaságos felhasználásával. A már megkezdett fejlesztések során továbbra is számítunk uniós-, országos- és térségi támogatásokra. „

Biatorbágy jelenlegi vagyongazdálkodása három részre tagolódik:

 1. Kötelezően ellátandó feladatokkal járó kiadások 
 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos kiadások
 3. Fejlesztési célú kiadások 

A fent felsoroltak közül a kötelezően ellátandó feladatokkal járó költségre nincsen a város képviselő-testületének jelentős befolyása. Ezt leginkább a város polgármestere, jegyzője és az intézmények vezetői tudják kordában tartani hatékony működtetéssel az intézményi költségvetések keretein belül. A jogszabályok a feladatok elvégzését írják elő, de ezeknek a kivitelezési módja (és költsége) sok esetben helyben dől el.

Az önként vállalt feladatok köre a testület hatáskörébe tartozik. Az önként vállalt feladatok átvizsgálása minden évben szükséges, ugyanakkor jelentős változtatása jellemzően csak hozzáadással / minimális változtatással indokolt. Eltérő esetben az életminőség romlását idézhetné elő. 

A fejlesztési célú kiadások tartalmazzák az összes olyan tételt, melyet az első kettő pont nem fed le, legyen az például oktatási intézményfejlesztés, közlekedésfejlesztés, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, útfelújítás, infrastruktúra-fejlesztés, stb.

A koncepció alapvetései, az abban foglalt feladatok nem vitathatóak, miszerint a város költségvetését folyamatosan, tervekre épülően kell meghatározni, és az általános, kötelezően vagy önként vállalt feladatokat el kell látni. Ugyanakkor a koncepció kivitelezése véleményünk szerint több okból is hibás:

 • a koncepciót elkészülte után ugyan, közmeghallgatáson megvitatják, de ennek időszakában a költségvetés már elkészült;
 • a koncepció nem hosszú távra tekint előre és évente változhat, nincs mögötte egy több évre előre tekintő terv, városfejlesztési koncepció;
 • elaprózza a meglévő vagyonelemek megmentését, folyamatosan új elemek építését előtérbe helyezve.

Véleményünk szerint Biatorbágynak egy adott irányba kellene a költségvetését évről évre vinni, melyben az időszakosan felmerülő pályázatok nem lehetnek komoly befolyásoló tényezők. Természetesen, amennyiben olyan lehetőség adódik, mely nem adott évre volt tervezve, de támogatással előrébb hozható a megvalósítás, vagy új igény keletkezik a tervezés és megvalósítás között, úgy ezt lehet rugalmasan kezelni.

A fent vázolt jelenlegi helyzettel szemben a Biatorbágyért Egyesület az alábbi elvek és konkrét intézkedések mentén javasolja működtetni Biatorbágy vagyongazdálkodását:

 • Koncepcionális költségvetés
  • Kívánatos, hogy a település megfelelő, és a lakosság által elfogadott jövőképpel rendelkezzen, amely irányába a testületnek felhatalmazása van haladni. Így javasoljuk egy hosszú távú vagyongazdálkodási koncepció megalkotását, és ehhez illeszkedve készüljön az éves koncepció, amelyhez lehet a költségvetést összeállítani, ahhoz igazítani.
  • Javasoljuk, hogy azon költségekkel kapcsolatban, amelyek nem támogatják szorosan a koncepcióban megfogalmazott célokat (leszámítva szükséges / vészhelyzeti kiadásokat), csak több körben megvitatott esetben térhessen el a testület és a városvezetés. 
 • Következetesség / pályázati lehetőségek:
  • Biatorbágy csak és kizárólag (a vis major eseteket kizárva) azon lehetőségekre pályázik, amelyek a korábban elfogadott koncepciót támogatják, és nem kötelezik el hosszú távra más irányba.
 • Fenntartható költségvetés:
  • A költségvetés egyensúlyának fenntartása. 2020 és 2024 között a város tervezett kiadásai 400%-ot míg bevételei összesen 200%-ot nőttek. Ebben szerepet játszik a pályázati források elnyerésére elkülönített önerő, melyhez hitel felvételére van szüksége a városnak. Ez hosszú távon tervezendő, hogy az eladósodás elkerülhető legyen.
 • Kiszámítható költségvetés:
  • Javasoljuk, hogy Biatorbágy önkormányzata hitelt beruházásra csak olyan esetben vehessen fel, amelynek hosszú távú megtérülése alátámasztható. A megtérülés nem minden esetben anyagi, lehet az az oktatással, jövőképpel kapcsolatos is.
 • Átlátható költségvetés:
  • Az átláthatóság érdekében Biatorbágy önkormányzata minden gazdálkodással kapcsolatos szerződését kezelje egy nyilvános, bárki által hozzáférhető adatbázisban, amelyben kerüljön rögzítésre minden, törvényleg szabadon megismerhető információ az összes megbízási, vállalkozási szerződésről, a kifizetett számlákkal, jogcímekkel. Ezáltal azok könnyedén áttekinthetővé, bármikor visszakövethetővé és összemérhetővé válhatnak. A megjelenő adatok minden esetben feldolgozhatóak legyenek, ne PDF formátumban átláthatatlanul jelenjenek meg, amelyek a feldolgozhatóságot gátolják. 
  • A költségvetés struktúráját változtató döntések legalább 2 alkalommal jelenjenek meg a képviselő-testület előtt, hogy a lakosságnak és a képviselőknek legyen idejük azt két ülés között megvitatni a lehetséges következményeket, azokat megfontolva dönteni. Kifejezetten kitérve itt a hitelek felvételére, amelyek több évre meghatározzák Biatorbágy szabadon felhasználható pénzeszközeinek sorsát (az eddigi gyakorlatban a szakbizottsági döntés után sokszor már aznap el is fogadta a képviselő-testület jelenlegi többsége, gyakorlatilag mérlegelés nélkül). Minden a költségvetést érintő kérdésben biztosítani kell a lakosság rálátását két ülés közt (kivételt képeznek az azonnali intézkedést igénylő tételek, amelyeket SZMSZ-ben kell meghatározni).
  • Javasoljuk az éves költségvetés többkörös elfogadását: a januári ülésen az előzetes költségvetés kidolgozása az intézményi költségvetésekkel; februári ülésen a részletes elfogadás.
 • Gazdasági alapú működtetés:
  • Biatorbágy saját fenntartású intézményeinél törekedni kell a motiváló működtetésre, melyek az intézmények dolgozóinak bérezésében kell pozitív hatással megjelenni.
  • Kevesebb néha több alapú gondolkodás a költségvetésben: Biatorbágy önkormányzata törekedjen a meglévő gazdasági szervezetek, szociális, kulturális intézményeinek és egyéb kisvárosias környezetének fejlesztésére új fejlesztések megvalósítása helyett.
 • Részvételi/ közösségi költségvetés bevezetése:
  • A város hozzon létre egy részvételi költségvetési alapot, amely a város bevételeinek 1%-a felett rendelkezik, hogy ténylegesen a város lakói dönthessenek akár nagyobb volumenű kérdésekben, ezzel elősegítve a demokratikus döntéshozatalt, a város lakosságát bevonva ezekbe a kérdésekbe. (Erre látunk már jó példákat: Szentendrén városrészekre vonatkozóan, közvetlen szomszédunkban, Törökbálinton pedig az egész városra vonatkozóan működtetnek ilyen közösségi költségvetést.)
  • A Pénzügyi bizottság és a képviselő-testület munkájának segítésére alakuljon helyi költségvetési tanács, melynek tagjait nyílt pályázat útján választja a képviselő-testület.
 • Zöld energiára alapuló jövőkép a költségvetésben:
  • Biatorbágy önkormányzata a fejlesztési célú költségvetési keret 10%-át legyen köteles zöld / megújuló energetikai fejlesztésre fordítani 5 évig a saját ingatlanfenntartásaival kapcsolatban.
 • Nyílt közbeszerzések támogatása
  • Ahol a törvény lehetővé teszi, ott minden esetben ragaszkodni kell a nyílt közbeszerzéshez, mivel a nagyobb verseny alacsonyabb költségeket jelenthet.
 • Többajánlatos döntések:
  • Kisebb beruházások esetében is minimum három ajánlat bekérése ugyanazon tartalomra szükséges, az ajánlatokat előzetesen öt munkanappal a testületi / bizottsági ülések előtt meg kell ismertetni a testület tagjaival.
 • Beruházási döntések meghozatala, elbírálása
 • Beruházási döntéseknél a lehető legkedvezőbb ár-érték arány elve alapján szülessenek döntések. Az érték természetesen nem kizárólag anyagiakban értelmezendő.

A Biatorbágyért Egyesület elkötelezett a város vagyonának gondos kezelése, valamint a város intézményeinek magas szintű és hatékony működtetése mellett.