„Régi és új”: harmonikus városfejlesztési terv, valódi összehangolás és integráció

Városunk számos vélt vagy valós törésvonal mentén tagolt: együtt él benne biai és torbágyi; őslakos és újonnan ideköltöző, belterületi és külterületi… a sort sokáig folytathatnánk. Ezek a csoportok sokszor különböző érdekekkel, elgondolásokkal vagy vágyakkal rendelkeznek, amelyek bizonyos esetekben szembefordítják egymással a helyieket. Mi abban hiszünk, hogy érdemes egymást minél jobban megismernünk és megértenünk, és ez alapján keresnünk városunk fejlődése szempontjából a legjobb megoldásokat. Ehhez szükségünk van párbeszédre: többek között jó találkozási pontokra, jó fórumokra – és arra, hogy tisztában legyünk azokkal az értékekkel, amelyek összekötnek bennünket. Ez jelentheti a közös megoldások, a harmonikus együttélés alapjait.

Ehhez kapcsolódóan mutatjuk be most helyzetelemzésünket és javaslatainkat, mert hiszünk benne, hogy a biatorbágyi városvezetés aktuális és szükséges feladata a különböző hátterű lakosok közötti feszültségek kezelése és a település kiegyensúlyozott fejlesztése. A város dinamikus növekedése és a folyamatosan érkező új lakosok integrációja kritikus tényezői a hosszú távú stabilitásnak és prosperitásnak. 

A következő fő kihívásokat azonosítottuk:

 • Tájékozatlanság a város fejlődésével és terveivel kapcsolatban.
 • Kommunikációs hiány a régi és új lakosok között.
 • Ellenállás az új fejlesztésekkel szemben egyes csoportok részéről.
 • A város épített és természeti értékeinek ismerethiánya.
 • A város „szellemi” múltjának és jelenének nem ismerete (pl. helyi hagyományok, kulturális élet, iskolák, ismert biatorbágyi emberek).
 • A régi lakosok nem ismerik az újak motivációit, igényeit.

 A Biatorbágyért Egyesület javaslatai:

 1. Új és jól működő kommunikációs platform(ok) létrehozása
 • Online és offline fórumok létrehozása, ahol a különböző hátterű lakosok megvitathatják véleményeiket, kérdéseiket és aggodalmaikat. A jelenleg működő platformok mellet a város által is moderált (mederbe terelt) és tartalommal megtöltött felületet látnánk szükségesnek.
 • Rendszeres (!) tájékoztató rendezvények és műhelyek szervezése a város fejlesztési terveiről, új irányokról, változásokról.
 1. Integrációs programok
 • Közösségi programok és események szervezése, amelyek elősegítik az integrációt és a kulturális cserét a régi és új lakosok között.
 • A városi programok decentralizálása
 • A város bemutatása az új lakosoknak:
  • Önkormányzat, Faluház / JFMK, „Ismerd meg a legjobb…” sorozat (kirándulóhelyet, sportpályát, reggelizőt, kávézót, hentest, zöldségest, könyvesboltot, virágboltot, játszóteret, sörözőt, stb.)
  • Ismertető videók röviden – YouTube / Tik-Tok
  • Rendszeres vezetett túrák a városban, szervezett / irányított módon – a Faluházban most is elérhető sétafüzetek alapján, vagy a Mozgás a Természetben csapattal egyeztetve. 
 • A város fiataljainak megszólítás az aktuálisan használt online felületeken keresztül – Instagram / Tik-tok
 1. Transzparens fejlesztési terv
 • A városfejlesztési tervek teljes nyilvánosságra hozatala, a lakosok valós bevonása a tervezési folyamatba (nem az utolsó pillanatban) és visszajelzések gyűjtése.
 • Digitális platform létrehozása, ahol a lakosok tájékozódhatnak a jelenlegi és jövőbeni fejlesztési projektekről, és visszajelzést adhatnak azokra.
 1. Oktatási és tájékoztatási kampányok
 • Tájékoztató kampányok lebonyolítása a város hosszú távú fejlesztési céljairól, és annak előnyeiről mind a régi, mind az új lakosok számára. Frissítve a jelenleg nem túl nagy elérésű biatorbágyi TV / YouTube / Körkép által szolgáltatott információkat. 
 1. Zöld és fenntartható fejlesztések
 • A fejlesztések során nagy hangsúlyt kell fektetni a zöld és fenntartható technológiákra, hogy a város hosszú távú fenntarthatóságot és élhető környezetet biztosítson minden lakos számára.

A fent említett javaslatok a közösségi összhang és a város harmonikus fejlesztésének előmozdítását célozzák meg. A Biatorbágyért Egyesület elkötelezett a lakosokkal való aktív párbeszéd és együttműködés mellett – erre garancia az egyesületünk sokszínű tagsága – egyesületünk várja a lakosok aktív részvételét és visszajelzéseit a fenti javaslatokkal kapcsolatban.